Volonteri i članovi interventnih timova sudjelovali na seminaru Službe traženja

U sklopu projekta ‘Mali humanitarko’ obišli smo 17 petih razreda u županiji
27/11/2019
Program ‘Privikavanje na vodu’ na bazenima uspješno završila i posljednja grupa vrtićaraca
28/11/2019

KOPRIVNICA – Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije i Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organizirali su seminar Službe traženja za članove Županijskog i Gradskog interventnog tima i volontere gradskih društava Crvenog križa Koprivnice i Križevaca i Đurđevca. Seminar je održana 26. studenog 2019. godine u prostorijama GDCK Koprivnica.

Na seminaru su održana dvije zanimljive prezentacije koje su zaokupile pažnju više od pedesetak prisutnih volontera s područja Koprivničko- križevačke županije.

Osnove Službe traženja prezentirao je Dario Babić, trener osnovne edukacije Službe traženja za članove interventnih timova, a prezentaciju o Međunarodnom humanom pravu održao je Zoran Vinković, predsjednik Savjeta za međunarodno pravo i humanitarnu diplomaciju Hrvatskog Crvenog križa.

Služba traženja jedna je od najstarijih djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa. Aktivnosti Službe traženja provode se od 1878., otkada djeluje i Crveni križ na ovim prostorima.
Služba traženja ili aktivnosti na obnavljanju obiteljskih veza predstavljaju opći pojam koji obuhvaća niz radnji čiji je cilj sprečavanje razdvajanja i nestanka osoba, održavanje kontakata između članova obitelji te rasvjetljavanje sudbine osoba koje se vode kao nestale.
Rad Službe traženja temelji se na Ženevskim konvencijama, njihovim Dopunskim protokolima, rezolucijama međunarodnih konferencija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca o nestalim osobama, Strategiji obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (2008. – 2018.), Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, te Pravilniku o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa.
Zadaća Službe traženja je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji. Rad Službe traženja Hrvatskog Crvenog križa još uvijek je najvećim dijelom usmjeren na traženja osoba nestalih u Domovinskom ratu, ali obuhvaća i traženja vezana uz oružane sukobe u svijetu (npr. Bosni i Hercegovini, Kosovu, kao i traženja vezana uz Drugi svjetski rat).
Služba traženja pruža usluge obnavljanja obiteljskih veza i različitim kategorijama migranata (npr. tražiteljima azila, žrtvama trgovanja ljudima i dr.). Pomaže u obnavljanju obiteljskih veza osoba razdvojenih zbog prirodnih katastrofa kao i članovima obitelji koji su izgubili kontakt uslijed drugih situacija koje zahtijevaju humanitarno djelovanje.
Suradnja se ostvaruje i s državnim tijelima, institucijama, udrugama i drugim društvenim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u okviru svog djelokruga rada mogu pružiti određene informacije kako bi se traženje moglo uspješno obaviti.
Hrvatski Crveni križ je razvio svoju mrežu Službi traženja koje djeluju na svim razinama svog organizacijskog ustroja na području Republike Hrvatske, a usluge Službe traženja dostupne su svakom građaninu u mjestu u kojem živi.

Međunarodno humanitarno pravo obuhvaća i humanitarne principe i međunarodne ugovore kojima se nastoje spasiti životi i olakšati patnje boraca i civila u oružanim sukobima. Njegov glavni pravni dokument jeste „Ženevska konvencija“ iz 1949. godine, četiri sporazuma koja su potpisale gotovo sve zemlje svijeta. „Konvencija“ definira osnovna prava boraca koji su povučeni iz vojnih operacija uslijed ranjavanja, bolesti ili zarobljavanja, te prava civila. Prateći protokoli iz 1977. godine, koji čine dodatak „Ženevskoj konvenciji“, dalje razrađuju spomenuta prava.

U sklopu svoje prezentacije Zoran Vinković prisutnima je opisao svoj posjet kampu za emigrante Vučjak kraj Bihaća u Bosni i Hercegovini kojeg je posjetio kao član delegacije HCK .

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content