Zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa :
1. Obilježavanje:
– 145 godina postojanja i djelovanja Crvenog križa na tlu današnje Republike Hrvatske (22. listopada 1878.)
– 70 godina dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa ( prva akcija u Sisku 25. listopada 1953.)
– 30 godina od priznanja Hrvatskog Crvenog križa kao samostalnog nacionalnog društva u sklopu Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog
polumjeseca (25. kolovoza 1993. Međunarodni odbor Crvenog križa priznao je Hrvatski Crveni križ kao nacionalno društvo, čime je Hrvatski
Crveni križ postao 158. član Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca) te ulaska Hrvatskog Crvenog križa u članstvo
Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca( 25. listopada 1993.)
2. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca – 8. svibnja,
3. Tjedan Crvenog križa – od 8. do 15. svibnja
4. Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa:

– školska/općinska /gradska natjecanja – 4. ožujka, međužupanijska natjecanja – 1. travnja, državno natjecanje – 13. svibnja
5. Svjetski dan prevencije utapanja – 25. srpnja
6. Svjetski dan prve pomoći – 8. rujna (druga subota u rujnu),
7. Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći (rujan)
8. Nacionalno natjecanje ekipa prve pomoći (rujan)
9. Tjedan borbe protiv tuberkuloze – od 14. do 21. rujna
10.51. Sabirna akcija “Solidarnost na djelu” – 12.listopada
11. Dan doborovoljnih davatelja krvi – 25. listopada,
12. Tjedan solidarnosti – od 8. do 15. prosinca,
13. Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotizma i ovisnosti o drogama – od 15. studenoga do 15. prosinca,

Uključivanje u aktivnosti i obilježavanje prigodnih datuma drugih organizacija s ciljevima sličnim zadaćama Hrvatskog Crvenog križa:

Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske – 1. ožujka

Svjetski dan tuberkoloze – 24. ožujak

Svjetski dan zdravlja – 7.travnja

Dan planeta Zemlje – 22. travnja

Svjetski dan darivatelja krvi – 14. lipnja

Svjetski dan izbjeglica – 20. lipnja

Svjetski dan borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja

Međunarodni dan mladih – 12. kolovoza

Svjetski dan humanosti – 19. kolovoza

Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza

Međunarodni dan starijih osoba-  1. listopada

Svjetski dan smanjenja rizika od katastrofa – 13. listopada

Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima – 18. listopada

Dan borbe protiv AIDS-a- 1. prosinca

Međunarodni dan volontera- 5. prosinca

Međunarodni dan ljudskih prava- 10. prosinca

Međunarodni dan migranata- 18. prosinca