Projekt „Naša pomoć – vaša podrška“ (SF.3.4.11.01.0326) odobren je temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih    sredstava za projekte ZAŽELI - prevencija institucionalizacije koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027.

Nositelj projekta je Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Partneri: Općina Novigrad Podravski, Općina Peteranec, Općina Rasinja, Općina Gola, Općina Hlebine i Općina Koprivnički Bregi.

Projekt „Naša pomoć – vaša podrška“ se provodi u partnerstvu sa navedenih šest općina s područja djelovanja GDCK Koprivnica te će prvenstveno biti usmjeren na aktivnosti pojačane skrbi u zajednici kroz pružanje svakodnevne usluge pomoći u kući i dostave osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za korisnike projekta, osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

Cilj projekta je pružiti kvalitetnu uslugu potpore i podrške najranjivijim društvenim skupinama ruralnih područja i grada Koprivnice, starijim osobama i OSI  te na taj način povećati njihovu socijalnu uključenost, kvalitetu života i pristup socijalnim uslugama istovremeno sprječavajući njihovu institucionalizaciju omogućujući im ostanak u vlastitom domu i život u zajednici.

Očekivani rezultati: Pružena svakodnevna usluga pomoći u kući i dostave osnovnih kućanskih i higijenskih potrepština za 156 korisnika s ruralnih područja i grada Koprivnice kroz zapošljavanje 26 pružatelja usluge u trajanju od 30 mjeseci, s početkom u svibnju 2024. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 1.170.000,00 €

Razdoblje provedbe: 36 mjeseci, od 01.03.2024. – 01.03.2027.

Voditelj programa : ravnateljica, Adela Sočev, univ.spec.pol.

Kontakt osoba:: Alen Kerovec, projektni asistent, tel: 048/642193, email: projekti@hck-koprivnica.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus

23/02/2024

Koprivničkom Crvenom križu dodijeljeno 1.170.000 eura za gerontodomaćice u šest općina

KOPRIVNICA – Nakon što je Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica odobren projekt „Naša pomoć – vaša podrška“, ravnateljica Adela Sočev je u Zagrebu preuzela ugovor o […]