PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, univ. spec. pol., ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/1569/22). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica nalazi se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI I DOKUMENTI

PRISTUP INFORMACIJAMA

IZVJEŠĆA

Sjednice i dokumenti