PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, dipl. politolog, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.
Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica:
 • poštom na adresu: B. Radića 7, 48 000 Koprivnica
 • putem telefona na broj: 048/642-193
 • na fax broj: 048/642-177
 • elektroničkom poštom na: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica nalazi se u prilogu. Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. (http://narodne- novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI I DOKUMENTI
 • Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
 • Zakon o udrugama
 • Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne (područne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa
 • Strategija 2020
 • Strategija uključivanja mladih
 • Statut HCK
 • Statut Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica
 • Izmjene i dopune Statuta Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica


 • PRISTUP INFORMACIJAMA
 • Propisi Pristup informacijama
 • Obrazac 2 -Zahtjev za pristup informacijama
 • Obrazac 3 -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • Obrazac 4 -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija


 • IZVJEŠĆA
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2015.
 • Financijski plan 2016.
 • Financijski plan 2015.
 • Godišnje izvješće o provedbi Zakona o PPI 2015.
 • Godišnje izvješće Zakon o PPI 2016.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2017.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2018.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2019.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2019.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2020.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2020.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2021.
 • Godišnje izvješće Zakona o pravu pristupa informacijama 2021.

 • Sjednice i dokumenti