Povijest Crvenog križa

U Zadru je 1878. godine utemeljen Hrvatski Crveni križ, kao sastavni dio austrijskog Crvenog križa. Samo tri godine kasnije u „Izvještaju o razvitku Crvenog križa u Mađarskoj“ koji je izdan u Budimpešti a tiskan u Beču 1882. spominje se da je filijala broj 6 „Hrvatsko-slavonskog patriotskog pripomoćnog društva“ u Kapronci (Koprivnici) osnovana 1881.  Imala 11 članova, ali se nažalost o pojedinostima rada i djelatnosti koprivničke podružnice iz tog razdoblja do sada ništa nije pronašlo. Jedno izvješće iz 1898. godine pod naslovom „Društvo Crvenog križa 1898.“ upućuje na neaktivnost koprivničke podružnice u tom vremenu.

Značajnija događanja vezana su uz Prvi svjetski rat. 1915. g. Barunica Ludmila Inkey organizira grupu djevojaka dobrovoljnih njegovateljica ranjenika. Bilo ih je svega sedam u dobi od 16 do 18 godina. Ranjenike su zbrinjavale u dijelu bolnice zvanom „Bolnica Crvenog križa“. O djelovanju podružnice ponovno ništa nije napisano do kolovoza 1926. g. kada je održana osnivačka skupština mjesnog odbora Crvenog križa u Koprivnici. Povod osnivanju bila je velika poplava koja je zadesila grad i bližu okolicu. Aktivnost društva od 1926. godine kad je obnovljeno do 2. Svjetskog rata vezana je uz pomoć stradalima u elementarnim nepogodama, organiziranje školskih kuhinja i prikupljanje hrane za gladne u Hercegovini.

Poslije Drugog svjetskog rata oživljava rad društva i 1945. g. osniva se Gradski odbor Crvenog križa koji povećava broj članova i proširuje djelatnost. Vodi aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju djece i odraslih (alkoholizam, TBC i druge), te posebnu pažnju posvećuje tečajevima za seosku mladež. Organizirano djeluje Pomladak Crvenog križa i školske kuhinje, započinju tečajevi iz pružanja prve pomoći, educira se građanstvo na tečajevima kućne njege bolesnika. Vrijedi spomenuti Fond pomoći djeci svijeta, koji je imao zapažene uspjehe.

Gradsko društvo dalo je izniman doprinos u Domovinskom ratu. Među prvima smo zbrinjavali prognanike iz Baranje, Slavonije, Banovine i izbjeglice iz Bosne i Hercegovine. U to vrijeme naš prostor u Radićevoj ulici postaje prihvatilište i tranzitni centar. Tijekom Domovinskog rata zbrinuli smo više od 10.000 prognanih i izbjeglih osoba. Primili smo i raspodijelili vrijednosti roba za 5.470.462.641,00 HRD. U poratnom vremenu nastavljamo s uobičajenim aktivnostima: tečajevi prve pomoći za vozače, radnike i školsku mladež, te članova CK, služba traženja, dobrovoljno darivanje krvi, socijalna potpora ugroženim osobama, invalidima, osobama starije životne dobi, zdravstveno prosvjećivanje, rad s mladeži, pomoć i njega u kući.

U svibnju 2001. g. otvorili smo Gradsku javnu kuhinju i tiskali monografiju „Stazama dobrote“ u kojoj je opisana povijest plemenite misije našeg društva u prvih 120 godina.

GDCK Koprivnica je 2021. objavilo publikaciju o 140 godina djelovanja. Uz mnoštvo fotografija, na 76 stranica sažeta je povijest koprivničkog Crvenog križa, predstavljene aktivnosti oko darivanja krvi, djelovanje Pučke kuhinje, Socijalne samoposluge i ostali humanitarni socijalni rad. U publikaciji je prikazan rad 11 općinskih društava Crvenog križa koja djeluju u sklopu GDCK Koprivnica, opisani su europski projekti, aktivnosti prve pomoći, rad s mladima te je posebno istaknuto djelovanje volontera.

U nešto više od stoljeće i pol (1881. do 2024.) Gradsko društvo je vodila plejada uglednih Koprivničanki i Koprivničanaca, koji su uz brojne druge ljude velika srca, zajedništvom ostavili neizbrisiv trag dobrote i davanja. Samozatajnost, plemenitost i nesebičnost naših sugrađanki i sugrađana trajno su ucrtale Koprivnicu u „Zemljovid dobrote svijeta“.

Danas je Gradsko društvo vodeća humanitarna organizacija koja djeluje na području Koprivnice i 11 okolnih općina.

Temeljna načela

Statutom Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca potvrđuje se da se u obavljanju misije Pokret rukovodi svojim temeljnim načelima, koja su usvojena su na XX. Međunarodnoj konferenciji (podrijetlo načela) Crvenoga križa održanoj 1965. godine u Beču i koja se od XXV. Međunarodne konferencije Crvenog križa održanoj 1986. godine u Ženevi nalaze u preambuli Statuta. Temeljna načela su: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, dobrovoljnost, jedinstvo i univerzalnost.