Tečajevi Prve pomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica ima 6 (šest) licencirana liječnika koji provode obuku iz Prve pomoći u našim prostorijama u Herešinskoj 33, Koprivnica, sa suvremenom opremom i nastavnim pomagalima.

Svi programi osposobljavanja se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći.

Osim tri spomenuta programa edukacije iz Prve pomoći, Gradsko društvo Crvenog križa u mogućnosti je provesti tečajeve i za ostale zainteresirane građane ili grupe, sukladno potrebama.

1. TEČAJEVI ZA VOZAČE – Tečajevi Prve pomoći , kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, provode se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći za vozače iznosi 60,00 €(452,07 kuna-tečaj 7,53450) za program od 9 sati.

2. OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA – Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće i povrede na radu, provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) kojim je utvrđen broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Nakon tečaja, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, izdaje uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu za 10 satni tečaj 60,00 €(452,07 kuna-tečaj 7,53450).

3. OBNOVA ZNANJA – Stečeno znanje i vještine pružanja prve pomoći s vremenom se gube. Stoga je obnova znanja nužna kako bi se održala kvaliteta znanja koja omogućava djelovanje u slučaju potrebe pružanja prve pomoći.

Cijena tečaja obnove znanja iz pružanja prve pomoći, u trajanju od 6 sati je 60,00 €(452,07 kuna-tečaj 7,53450).

Dodatne informacije o tečajevima Prve pomoći: 048/642-193 ili putem e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

www.hck-koprivnica.hr

NAPOMENA:

Svaki poslodavac je, sukladno Zakonu o zaštiti na radu dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi. Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu. Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 1.327,23€ do 2.654,46 € kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći.

Tečaj osposobljavanja KPR / AVD

Tečaj ‘Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja’

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/2013) i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), a na temelju Javnih ovlasti iz čl.8, organizira osposobljavanje osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – KPR/AVD.

  • cijena tečaja je 60,00 €(452,07 kuna-tečaj 7,53450) po polazniku, trajanje 6 (šest) nastavnih sati, broj polaznika 6 (šest) po grupi
  • nakon tečaja polaže se pismena i prolazi praktična provjera znanja na temelju koje se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju
  • tečaj provode liječnici s licencom
  • za provođenje tečaja osigurani su AVD uređaj, lutka za oživljavanje, literatura i ostali potrebni materijal
  • mjesto održavanja tečaja u prostorijama GD CK Koprivnica ili po dogovoru

Dodatne informacije o tečaju: 048/642-193 ili putem e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

Odredbe iz Pravilnika

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja (automatskog vanjskog defibrilatora) od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13 – http://www.propisi.hr/print.php?id=12608), iz čl. 7, prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor, vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati osposobljavanje radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno programu tečaja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Obvezno osposobljavanje osoba za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja provodi se na temelju programa tečaja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja koji je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica pripremilo i ovlašteno je za provođenje.