Nabava namještaja i opreme za Centar za pomoć u kući Koprivnica

Poziv na dostavu ponuda i ostala pripadajuća dokumentacija za predmet nabave "Nabava namještaja i opreme za Centar za pomoć u kući Koprivnica" objavljen je na sljedećoj poveznici:

Nabava školske opreme za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole

Izvođenje radova i uređenje okoliša na izgradnji Centra za pomoć u kući Koprivnica.

Poziv na dostavu ponuda i ostala pripadajuća dokumentacija za predmet nabave 'Izvođenje radova i uređenje okoliša na izgradnji Centra za pomoć u kući Koprivnica' objavljen je na sljedećoj poveznici:

Stručni nadzor nad izgradnjom i koordinator zaštite na radu Centra za pomoć u kući Koprivnica

Usluge objava u medijima u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica

Edukacije o horizontalnim temama u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica

Nabava promotivnih materijala i nadogradnja web stranice u projektu Centar za pomoć u kući Koprivnica

Usluge stručnjaka za javnu nabavu u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za pomoć u kući

Izjave o postojanju sukoba interesa temeljem Pravila za NOJN - primjenjivo od 6. svibnja 2021. godine

Temeljem Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN), Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Braće Radić 7, 48000 Koprivnica postupajući u svojstvu neobveznika Zakona o javnoj nabavi objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. STOLART, obrt za ugradnju stolarije i usluge, vl. Zoran Jakupić, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 12 B

Izjave o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) - primjenjivo do 5. svibnja 2021. godine

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

1. STOLART, obrt za ugradnju stolarije i usluge, vl. Zoran Jakupić, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 12 B