Nabava školske opreme za djecu od 1. do 8. razreda osnovne škole
 • Obavijest o nadmetanju
 • Dokumentacija za nadmetanje-word
 • Dokumentacija za nadmetanje
 • Obrazac II_Troškovnik_Grupa 1
 • Obrazac II_Troškovnik_Grupa 2
 • Odluka o odabiru_Grupa 1
 • Odluka o odabiru_Grupa 2

 • Izvođenje radova i uređenje okoliša na izgradnji Centra za pomoć u kući Koprivnica.
  Poziv na dostavu ponuda i ostala pripadajuća dokumentacija za predmet nabave 'Izvođenje radova i uređenje okoliša na izgradnji Centra za pomoć u kući Koprivnica' objavljen je na sljedećoj poveznici:
 • https://strukturnifondovi.hr/nabave-lista/centar-za-pomo-u-ku-i-koprivnica/

 • Stručni nadzor nad izgradnjom i koordinator zaštite na radu Centra za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Usluge objava u medijima u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa_1
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa_2
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 1
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 2
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru-Grupa 1
 • Odluka o odabiru-Grupa 2

 • Edukacije o horizontalnim temama u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Nabava promotivnih materijala i nadogradnja web stranice u projektu Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa 1
 • Prilog I_Ponudbeni list_Grupa 2
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 1
 • Prilog II_Troškovnik_Grupa 2
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru-Grupa 1
 • Odluka o odabiru-Grupa 2

 • Usluge stručnjaka za javnu nabavu u sklopu projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za pomoć u kući
 • DoN POZIV ZA DOSTAVU PONUDA - Dokumentacija o nabavi
 • Prilog I_Ponudbeni list
 • Prilog II_Troškovnik
 • Prilog III_Izjava o nekažnjavanju
 • Odluka o odabiru

 • Izjave o postojanju sukoba interesa temeljem Pravila za NOJN - primjenjivo od 6. svibnja 2021. godine
  Temeljem Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi (Pravila za NOJN), Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, Braće Radić 7, 48000 Koprivnica postupajući u svojstvu neobveznika Zakona o javnoj nabavi objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
  1. STOLART, obrt za ugradnju stolarije i usluge, vl. Zoran Jakupić, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 12 B
 • Izjava o sukobu interesa_ravnateljica za NOJN

 • Izjave o postojanju sukoba interesa u smislu članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) - primjenjivo do 5. svibnja 2021. godine
  Temeljem članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:
  1. STOLART, obrt za ugradnju stolarije i usluge, vl. Zoran Jakupić, Koprivnički Ivanec, Koprivnička 12 B
 • Izjava o sukobu interesa_ravnateljica za ZJN

 • Pravilnik i procedure o nabavi roba, usluga i radova GDCK Koprivnica
 • Plan nabave za 2020. godinu
 • I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
 • II. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu
 • III. Izmjene i dopune plana nabave za 2020. godinu

 • Plan nabave za 2021. godinu
 • I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu