Projekt Koprivnička banka hrane NPOO.C1.5.R4-I1.01.0009 odobren je u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva poljoprivrede pod nazivom  ,,Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane", referentne oznake: NPOO.Cl.5.R4-I1.01, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026.'

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Opis projekta: Projektom ‘Koprivnička banka hrane’, GD CK Koprivnica ojačat će se infrastrukturni kapaciteti GDCK Koprivnica kupnjom teretnog vozila i viličara čime će se stvoriti osnovni preduvjeti za povećanje zaprimanja, skladištenja i distribuciju donirane hrane između donatora, banke hrane i posrednika u lancu doniranja hrane. GDCK Koprivnica preuzet će koordinacijsku i organizacijsku ulogu banke hrane za Koprivničku-križevačku županiju u sklopu čega će upravljati u IT sustavu za doniranje hrane, pronalaziti nove donatore te zadržavati postojeće, razvijati suradnju s tri registrirana posrednika u županiji, promicati doniranje hrane i sprječavanje bacanja hrane.

Cilj projekta 'Koprivnička banka hrane' je povećati količinu donirane hrane prema GDCK Koprivnica kako bi se utjecalo na smanjenje otpada.

Projektne aktivnosti uključuju nabavu teretno-terenskog vozila kako bi opremili banku hrane s vozilom koje će biti na raspolaganju zaposlenicima kod preuzimanja donacija od donatora, distribucije od drugih posrednika i korisnika. Nabavit će se električni viličar za istovar i utovar donacija koje dolaze na paletama u kamionima. Viličarem će se lakše i brže manipulirati doniranim robom u skladištu i kod preuzimanje robe od donatora ili utovara rove za posrednike. Promocijom i vidljivosti informirati će se šira javnost s ciljem podizanja vidljivosti projekta i projektnih aktivnosti kroz, promotivne materijale, objavom članaka na webu i facebook stranici GDCK novinama. U sklopu projekta angažiran je vanjski stručnjak za provođenje postupaka nabave.

Očekivani rezultati su nabavljeno vozilo i električni viličar za manipuliranje donacija te promocija donirane hrane. Kupljeno teretno vozilo je rezultat aktivnosti nabave vozila, što će utjecati na povećanje količine donirane robe jer će GDCK Koprivnica imati na raspolaganju vozilo za prijevoz donacija koje će se koristiti za prijevoz donacija od donatora do skladišnog prostora GDCK Koprivnica. Nabavljeni električni viličar koristit će se kod zaprimanja i skladištenja donacija kod velikih količina donacija koje se nalaze na paletama. Rezultati promocije i vidljivosti ostvarit će se nabavom promotivnih materijala te objavom članaka na webu i facebook stranici GDCK Koprivnica. Pripremit će se 2 izvješća o napretku i 1 završno izvješće Projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU 65.764,15 EUR
Razdoblje provedbe je od 1. siječnja 2023. godine do 1. listopada 2023. godine
Voditelj projekta: Adela Sočev, univ.spec.pol., ravnateljica
Kontakt osoba: Mladen Gabaj, tel: 048/642-193, e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija – NextGeneration.

31/08/2023

Nabavljen je električni viličar u sklopu projekta ‘Koprivnička banka hrane’

KOPRIVNICA – U sklopu projekta Koprivnička banka hrane, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica nabavilo je novi električni viličar za istovar i utovar donacija koje dolaze na […]
15/06/2023

GDCK Koprivnica u sklopu projekta ‘Koprivnička banka hrane’ nabavilo novo teretno vozilo

KOPRIVNICA – U sklopu projekta Koprivnička banka hrane, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica nabavilo je novo teretno vozilo za prijevoz donirane hrane. Vozilo je marke Opel, […]
22/12/2022

Potpisan gotovo pola milijuna kuna vrijedan projekt Koprivnička banka hrane

KOPRIVNICA – Za projekt Koprivnička banka hrane Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica odobreno je 495.500 kuna bespovratnih sredstava, a ugovor o tome ravnateljica društva Adela Sočev […]