COVID 19 – Kako prilagoditi svakodnevni život u Hrvatskoj?

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi počinju 16. ožujka 2020. godine
09/03/2020
Dobrovoljni darivatelji krvi HEP-a Koprivnica održali Skupštinu
13/03/2020

KOPRIVNICA – Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je dodatne upute za pojedince, kolektive i poslodavce o prilagodbi svakodnevnom životu u Hrvatskoj s ciljem sprečavanja širenja COVID-19.

Dodatne upute za pojedince što sami možete učiniti za sebe i svoje bližnje:

Što češće perite ruke, a obavezno ih perite prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa te uvijek kada ruke izgledaju prljavo.

Za pranje ruku treba koristiti toplu tekuću vodu iz slavine i sapun, a ako to u datom trenutku nije izvedivo možete koristiti i dezinfekcijsko sredstvo na bazi alkohola (najmanje 60% etilnog alkohola) koje treba dobro utrljati u dlanove.

Pri   pranju   ruku   pridržavajte   se   naputaka   za   pravilno    pranje    ruku:       https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku poželjno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu. Ako takvi nisu dostupni, koristite ručnike i zamijenite ih kada postanu vlažni.

Kada kašljete i kišete prekrijte usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije odbacite u koš za otpad s poklopcem te operite ruke. Pri kašljanju i kihanju okrenite lice od drugih osoba.

Izbjegavajte dodirivanje lica, usta i očiju rukama.

Nemojte dijeliti čaše, šalice, drugo posuđe i pribor za jelo s drugim osobama. Provjetravajte prostorije i boravite što više na otvorenom.

U igri s djecom koristite igračke tvrdih, glatkih površina koje se lako mogu očistiti.

Izbjegavajte kontakt s osobama koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj i/ili kratak dah. Izbjegavajte rukovanje, grljenje i poljupce te održavajte razmak od barem 1m kod razgovora. Izbjegavajte veće grupe ljudi i javna okupljanja.

Što više hodajte i koristite bicikl, a izbjegavajte korištenje javnog prijevoza.

U  javnom  prijevozu,  kinima,  kazalištima  i  drugim  javnim  prostorima,  ako  nije  moguće  da  ih  izbjegnete, sjednite  na što  većoj udaljenosti od drugih  osoba,  te  se posebno  dosljedno  pridržavajte svih higijenskih pravila.

Ne   pušite!   Prestanak   pušenja   smanjuje   rizik   za   razvoj   teške   plućne   bolesti   uzrokovane   novim koronavirusom.

Najmanje dva puta dnevno  čistite sve dodirne površine:  radne površine, pametne i druge telefone, POS

uređaje, tipkovnice, konzole, računala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

Dodirne površine koje koristi veći broj osoba, poput POS  uređaja, prekrijte jednokratnim  maramicom  ili papirnatim ručnikom te preko njih dodirujte uređaj.

Svaki   dan   čistite   domaćinstvo   uobičajenim   deterdžentom   za   kućanstva   i   vodom.   Kod   korištenja dezinficijensa  kao  i  deterdženata  neophodno  je  pridržavati  se  uputa  proizvođača.  Detaljnije  upute  o čišćenju  mogu  se  pronaći  na:   https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i-dezinfekcija- prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-5.3.2020..pdf

Posebno često čistite dodirne točke u kućanstvu kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju i zvona na vratima.

Ako imate simptome respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, grlobolja, povišena tjelesna temperatura, kratak dah):

  • ostanite kod kuće (ne idite na posao, u školu, druge kolektive, veća obiteljska okupljanja i javna mjesta)
  • javite se  telefonom  (ili  e-porukom)  izabranom  liječniku  te  izbjegavajte  odlazak  u  zdravstvenu ustanovu ako vam to nije savjetovao liječnik telefonom
  • u slučaju hitnosti nazovite 112.

Dodatne upute za kolektive i poslodavce:

Često  čistite  prostore  sukladno  uputama:  https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Ciscenje-i- dezinfekcija-prostorije-bez-oboljelih-od-COVID-19-5.3.2020..pdf

Najmanje  tri  puta  dnevno  čistite  dodirne  točke  u  zgradama  kao  što  su  ručke  na  vratima,  ručke  na prozorima,  slavine  u  toaletima  i  kuhinjama,  tipke  vodokotlića,  daljinske  upravljače,  prekidače  za  struju, zvona na vratima,  ploče dizala ,pultove za prijem stranaka te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba.

Najmanje dva puta dnevno  čistite sve dodirne površine:  radne površine, pametne i druge telefone, POS

uređaje, tipkovnice, konzole i računa u skladu s uputama za korisnike.

Prostorije  za  sastanke,  edukacije  i  druge  prostore  gdje  se  okuplja  veći  broj  osoba  očistiti  nakon  svakog sastanka

Ako je moguće obložite dodirne površine koje koristi veći broj osoba, poput POS uređaja, zaštitnom folijom koju možete redovito, više puta dnevno, čistiti. Druga mogućnost je da pokraj ovakvih uređaja osigurate jednokratne maramice kojima će korisnik prekriti uređaj prije dodirivanja.

Osigurajte okruženje bez duhanskog dima.

Na  javna  mjesta,  na  kojima  ljudi  imaju  manje  mogućnosti  redovito  prati  ruke,  stavite  dezinfekcijsko sredstvo za ruke.

Za pranje ruku u toaletima osigurajte toplu tekuću vodu i sapun, kao i papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu.  Lanene i druge ručnike koji nisu za jednokratnu upotrebu neophodno je ukloniti iz toaleta.

Postavite  kante  s  poklopcima  za  sigurno  odlaganje  iskorištenih  papirnatih  ručnika  i  drugog  otpada  u toaletima i drugim prostorijama.

Naputak  o  pravilnom  pranju  ruku  izvjesite  na  vidljivom  mjestu  u  toaletu:    https://www.hzjz.hr/wp- content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Uklonite časopise i reklamne letke iz čekaonice i zajedničkih prostorija.

Koristite telefone, video-konferencije i internet za poslovanje što je više moguće kao zamjenu za sastanke. Kada  su  sastanci  neophodni  i  neodgodivi, organizirajte  ih  u  što  većim  prostorijama  te  ostavite  dovoljan

razmak (najmanje 1-2 m) između pojedinih osoba.

Izbjegavajte rukovanja te potaknite održavanje razmaka od barem 1m kod razgovora. Redovito, a najmanje dva puta dnevno, provjetravajte sve prostorije.

Prostorije za sastanke, edukacije i druge prostore gdje se okuplja veći broj osoba provjetravajte nakon i prije svakog sastanka, tijekom stanke i sl.

Izbjegavajte putovanja koja nisu nužna, posebno u zahvaćena područja.

Svim osobama koje imaju simptome respiratorne bolesti (kašalj, kihanje, povišena tjelesna temperatura, kratak dah) omogućite ostanak kod kuće.

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content