Zoran Vinković sudionik Okruglog stola u Hrvatskom saboru

U sklopu projekta ‘Mali humanitarko’ započele provedbe sata odgoja za humanost u petim razredima osnovnih škola
25/09/2019
Članovi OD Crvenog križa Rasinja na izletu u Moslavini
30/09/2019

ZAGREB – Zoran Vinković mag. iur. iz Rasinje, član Gradskog interventnog tima GDCK Koprivnica, predsjednik Savjeta za međunarodno pravo i humanitarnu diplomaciju koji  je savjetodavno tijelo izvršnog predsjednika  Hrvatskog Crvenog križa za pitanja međunarodnog prava i humanitarnu diplomaciju sudjelovao je u radu Okruglog stola održanog u srijedu, 25. rujna 2019. godine u Hrvatskom saboru.

U organizaciji Odbora za međuparlamentarnu suradnju, a u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem održan je Okrugli stol „Međunarodno humanitarno pravo, 70. obljetnica Ženevskih konvencija za zaštitu žrtava oružanog sukoba“, koje imaju za cilj uspostavljanje ravnoteže između vojne potrebe i humanoga postupanja.
Tom je prilikom predstavljen i Priručnik za članove parlamenta o Međunarodnom humanitarnom pravu, kojeg su zajednički osmislili i objavili Interparlamentarna unija i Međunarodni odbor Crvenog križa, a bit će uručen svakom zastupniku Hrvatskog sabora s ciljem olakšanja njihovoga  rada i korištenja snage njihova utjecaja na procese u ovom području međunarodnoga prava.

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content