Učili smo o zelenoj javnoj nabavi

Dobrovoljni darivatelji krvi u ožujku dali 480 doza, njih čak 33 dalo krv prvi put
18/03/2023
Članovi Kluba Slatko srce sudjelovali su na zanimljivoj edukaciji
24/03/2023

KOPRIVNICA – ‘Zelena javna nabava’ bila je tema edukacije, koju je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo za zaposlenike i    partnere u projektu. Edukacija je održana u četvrtak 23. ožujka 2023. godine a održala ju je predavačica Vedrana Podnar za ukupno sedam  osoba.

Predavačica je sudionicima edukacije objasnila da zelena javna nabava (zeJN) predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. To je postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koji sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na potrošnju resursa i energije, učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju, toksičnost, emisiju onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka.

Europska unija posvećuje pažnju zelenoj javnoj nabavi te je 2019. godine u Bruxellesu predstavljen europski zeleni plan koji opisuje kako će do 2050. godine Europa postati prvi klimatski neutralan kontinent te kako potaknuti gospodarstvo, poboljšati zdravlje i kvalitetu života, zaštititi prirodu i pritom nikoga ne zapostaviti.

U Republici Hrvatskoj je donošenjem Zakona o javnoj nabavi uvedena obaveza korištenja kriterija ENP kao jedinog kriterija za odabir ponude. Na taj način omogućeno je uključivanje mjerila ZeJN u postupke javne nabave čime se ostvaruju višestruki pozitivni učinci: okolišni, društveni i financijski.

Cilj edukacije je upoznavanje zaposlenih i partnera s pojmom zelena javna nabava te gdje i kako se primjenjuje kako bi odrednice zelene javne nabave mogli koristiti u svakodnevnom poslovanju. Polaznici predavanja su kroz obrađenu temu predavanja proširili svoja znanja, podijelili svoja mišljenja, iskustva u dosadašnjem radu s nabavama.

Bila je to šesta edukacija o horizontalnim temama u sklopu projekta “Centar za pomoć u kući Koprivnica”. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 14.884.891,35 kuna. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a partneri su Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Razdoblje provedbe je 36 mjeseci, od svibnja 2020. do svibnja 2023. godine. Projekt odobren je u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ‘Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza’, Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content