Projekt Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize UP.04.2.1.11.0307 odobren je u okviru natječaja Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske iz ESF Poziva „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice.“

Nositelj projekta: GDCK Čakovec

Projektni partneri: GDCK Koprivnica i GDCK Varaždin

Opis projekta:

Svrha ovog projekta je jačanje spremnosti volontera i zaposlenika GDCK na odgovor na krize te razmjena znanja i iskustva GDCK vezana uz krizne situacije. Razvoj kapaciteta nužan je za stvaranje i održavanje potencijala za pojedince, organizacije i društva kako bi isti samostalno i uspješno upravljali svojim rizicima. Proces razvoja kapaciteta zahtijeva obuku, specijaliziranu tehničku pomoć i jačanje kapaciteta zajednica za prepoznavanje i smanjenje rizika u svom mjestu. Ova inicijativa predložena je kako bi se doprinijelo smanjenju ranjivosti zajednica koje se nalaze u regijama s visokim rizikom od potresa i poplava, uz pojavu pandemije COVID-19, kao i za zajednice koje će ubuduće biti pogođene nekom katastrofom te kako bi se ojačao kapacitet odgovora zajednica i povećao kapacitet i resursi za djelovanje u krizi.

Cilj projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize je ojačati kapacitete GDCK Koprivnica, GDCK Varaždin i GDCK Čakovec za reagiranje u hitnim slučajevima i u kriznim situacijama na području Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Međimurske županije.

 

Projektne aktivnosti uključuju jačanje kapaciteta OCD-a i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice, posebno u kriznim situacijama (mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama), jačanje kapaciteta OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija te organiziranje volonterskih aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini.

Očekivani rezultati  u suradnji s partnerima, će izraditi Pozicijski dokument o djelovanju i upravljanju u kriznim situacijama. GDCK će u sklopu projekta nabaviti software koji će se koristiti za vrijeme krize koji će povećati razinu učinkovitosti i spremnost djelovanja predstavnika GDCK u kriznoj situacije pri podjeli humanitarne pomoći, praćenju podjele paketa humanitarne pomoći za vrijeme kriza, korisnika i volontera uključenih u humanitarne aktivnosti. Redovna obuka djelatnika i volontera GDCK izvršila bi se u vidu obuke za nove djelatnike i obuke obnove i dopune znanja za osobe koje su ranije educirane, s ciljem kontinuiranog jačanja i održavanja već stečenih kapaciteta. Edukacije koje bi pohađali djelatnici GDCK obuhvaćaju teme logistike i organizacije raspodijele paketa, procjene i planiranja, kriznog komuniciranja, organizacije smještaja, sustava civilne zaštite te upravljanja ljudima u krizi čime će se ojačati kapaciteti GDCK i pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice. U sklopu aktivnosti pružanja psihosocijalne podrške osobama koje su pretrpjele traumu, stres ili gubitak uslijed krizne situacije, 20 volontera iz spomenuta 3 GDCK pohađat će edukacije koje će provoditi zaposlenici GDCK, a odnose se na prvu pomoć, komunikaciju i procjenu situacije, smještaj i prihvat stanovništva, raspodjelu humanitarne pomoći te osiguravanje sigurnih uvjeta za vrijeme krize za stanovništvo kako bi zajedno s djelatnicima pravodobno i uspješno reagirali za vrijeme krize.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU 444.343,76 HRK

Razdoblje provedbe je 17 mjeseci, od 28.07.2022. godine do 28.11.2023. godine

Voditelj projekta: Barbara Prprović – GDCK Čakovec

Kontakt osoba GDCK Čakovec : Barbara Prprović, barbara@crveni-kriz-cakovec.hr

 Kontakt osoba GDCK Koprivnica : Karlo Ganžulić, 048 642 193

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovoj objavi isključiva su odgovornost GDCK Čakovec i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

27/11/2023

Završetak projekta Ready2Respond – Poboljšanje pripreme i odgovora na krize

KOPRIVNICA – Projekt Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize provodio se od 28.07.2022. do 27.11.2023. godine u partnerstvu tri društva Crvenog križa – GDCK Čakovec, GDCK […]
02/09/2022

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica partner na projektu Ready2respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica jedan je od partnera projekta Ready2Respond – poboljšanje pripreme i odgovora na krize, čiji nositelj je Gradsko društvo Crvenog […]