Braće Radića 7, 48000 Koprivnica
Hrvatska

Tel: 048 642 193, 048 642 177, 048 222 655

Fax: 048 642 177

Mob: 098 249 112, 099 242 39 59