Obavještavamo Vas da je u tijeku javna rasprava o Izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije od 28. rujna 2023. do 31. listopada 2023. godine.

Izmjena i dopuna Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije odnosi se na promjenu članaka 1., 5., 7., 23, 31., 36., 37., Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije.

Izmjena i dopuna Statuta ŽCK 2023 – za javnu raspravu

Javna rasprava o Izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije otvorena je do 31. listopada 2023. godine te Vas molimo, ukoliko imate prijedloge, da ih što je žurnije moguće, a najkasnije do tog dana dostavite pisanim putem na adresu: GD CK Koprivnica, B. Radića 7, 48 000 Koprivnica, ili elektroničkom poštom na mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr.