Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije dobilo pola milijuna kuna za prvi projekt ‘Mali humanitarko’

U shopping centru SUPERONOVA KOPRIVNICA održati će se akcija za Socijalnu samoposlugu
15/03/2019
Na akcijama dobrovoljnog darivanja krvi u ožujku darivatelji krvi dali 568 doza!
15/03/2019

KOPRIVNICA – Društvu Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, odobrena su bespovratna financijska sredstva u iznosu od 499.169,50 kuna u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje za provedbu projekta ‘Mali humanitarko’. Ukupna vrijednost projekta je 556.686,57 kuna od čega 57.517,07 kuna financira Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a trajanje projekta je ugovoreno na 24 mjeseca, počevši od 5.3.2019. do 4.3.2021. godine.

Ugovor o provođenju projekta ‘Mali humanitarko’ je 4.3.2019. u Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske potpisala Adela Sočev, ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije. Projekt je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Osnaživanje doprinosa organizacija civilnog društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije’ te je odobreno financiranje temeljem Odluke o financiranju projekata Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Nositelj projekta je Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, a partneri su Gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac te Osnovna škola Koprivnički Ivanec, Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci i Osnovna škola Molve.

Ciljevi projekta ‘Mali humanitarko’ su povećanje uloge Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja djece i mladih u području održivog razvoja Koprivničko-križevačke županije, osnaživanje partnerstva Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije sa školama i lokalnom zajednicom u podizanju svijesti o održivom razvoju te osmišljavanje metodike provedbe sata odgoja za humanost u sklopu građanskog odgoja kojim će se učenici odgajati i educirati o širini i važnosti humanitarnog pomaganja i dobrovoljnog rada. U sklopu projekta zaposlen je stručni suradnik na projektu/koordinator projekta, koji će nakon izrade kompletnog sadržaja i potrebnih materijala u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima, obilaziti škole na području Koprivničko-križevačke županije te učenike svih petih razreda osnovnih škola učiti o humanitarnom pomaganju.

U sklopu projekta u planu su mnoge aktivnosti usmjerene edukaciji partnera i učenika. Jedna od aktivnosti je i posjet članova projektnog tima i vanjskih suradnika primjeru dobre prakse Gradskom društvu Crvenog križa Rovinj gdje će biti provedena radionica na kojoj će se osmisliti rad i djelovanje humanitarnih učeničkih skupina ‘Mali humanitarko’.

U partnerskim školama osnovat će se učeničke skupine sa po 5 učenika za koje će se organizirati edukacije o  povijesti, djelatnostima i aktivnostima Crvenog križa te o aktualnim temama kao što su opasnost na mrežnim stranicama, trgovanje ljudima, diskriminacija drugih i drugačijih, a organizirat će se i posjet Edukacijskom centru Crvenog križa u Zagrebu. Svakoj školi biti će nabavljeno po jedno prijenosno računalo i jedan fotoaparat kako bi mogli voditi evidenciju i foto dokumentirati sve provedene aktivnosti.

Nakon što se oforme učeničke skupine u školama organizirat će se škola ‘Malog humanitarka’ na Pagu u trajanju od 5 dana, gdje će 15 učenika iz tri partnerske škole, proći edukaciju o Crvenom križu kao svjetskoj humanitarnoj organizaciji, doznati više o pravima djece, važnosti dobrovoljnog rada, mogućnosti ekoloških humanitarnih akcija te saznati više o održivom razvoju.

U sklopu projekta nabavit će se i službeno vozilo za provedbu aktivnosti te obilazak i edukaciju učenika svih petih razreda na području Koprivničko-križevačke županije i triju gradova. Učenici će biti educirani o tome što je točno humanitarno pomaganje, humanitarna pomoć, na koji se način i što se sve može prikupljati, zašto je bitno prijaviti sve humanitarne akcije, odnosno o značaju humanitarnog pomaganja općenito te o važnosti volonterstva u prikupljanju humanitarne pomoći.

Nakon završenih edukacija u školama, članovi ‘Malog humanitarka’ uključit će se u aktivnosti vezane za humanitarno pomaganje koje provode gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac gdje će sudjelovati pri podjeli hrane, rabljene odjeće i sl. U svakoj od škola je u planu da se  jednom u polugodištu, održi po jedna akcija prikupljanja donacija, a jedna od akcija biti će ekološki usmjerena što će doprinijeti i održivom razvoju. Krajnji cilj školskih aktivnosti je odgajanje i uključivanje učenika u humanitarno djelovanje i volontiranje od malih nogu kako bi i kasnije kroz život bili osviješteni za socijalne probleme u društvu.

Stajališta izražena u ovoj publikaciji isključiva su odgovornost Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content