Donatori 2013.

Donatori 2012.
26/12/2013
Akcije DDK u siječnju 2014.g.
03/01/2014

Gradsko društvo Crvenog križa najiskrenije zahvaljuje svim donatorima u 2013. 

DONATORI CRVENOG KRIŽA u 2013. godini

(abecednim redom):

ABRA d.o.o.

Anonimna donatorica – Belupo

BELUPO d.o.o.

BILOKALNIK IPA d.d.

Caffe bar ART

DANICA d.o.o. Mesna industrija, Koprivnica

Dr. Nedjeljka ŠINDIJA

Dr. Nadica ŠOMODI

Dr. .Kruno VEDRIŠ

DTS d.o.o. Koprivnica

Forum mladih  SDP

Gimnazija “Fran Galović”, Koprivnica

GRAD KOPRIVNICA

HARTMAN, Koprivnica

Horvat Željka, Koprivnica

Hotel “Podravina” Koprivnica

Hrvatsko srce – HSS

JADRANSKO OSIGURANJE, Koprivnica

Jakšić Mišel

Javni bilježnik BAKRAČ NIKOLA

Javni bilježnik LJUBICA PAPAC

KOPRIVNICA PLIN

Krapinec Ruža

Ljekarne KOPRIVNICA

Ljekarna KURUC

Ljekarna OBADIN

Mjesni odbor TARAŠČICE

Mjesni odbor Lenišće

Martinaga Danica, Koprivnica

Nepoznati uplatitelj

Obitelj Rizk

Općina GOLA

Općina MOLVE

Osnovna škola “Đuro Ester”

Osnovna škola “Antuin Nemčić Gostovinski”

Obrtnička škola Koprivnica

PINK PANTER

PLIVIT TRADE, Västervik, Švedska

PODRAVKA d.d.

PODRAVSKA BANKA

Popijač Krunoslav, Koprivnica

Pučko otvoreno učilište Koprivnica

Policijsk uprava KC – KŽ Koprivnica

Restoran “Zlatan i Marinela”

SLIKARI: Andrašić Ivan, Andrašić-Špoljar Gordana, Baričević Romano, Bešenić Dragutin,  Ciglar Dragutin, Eisenbeisser Dražen, Grgić Vurnek Vanessa, Ivančan Vladimir,  Jaković Đuro, Kramarić Dragica, Martinjak Vesna,  Mažar Ivan,Mucko Željko,  Sigetić Zvonko, Stipan Marica, Tuk Sunčanica

SREDNJA ŠKOLA Koprivnica

Srnić Nataša, Koprivnica

SUPERPRINT d.o.o..

Udruga žena KAMENGRAD

Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinska”

Želježnjak Vesna, Koprivnica

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content