Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica od svojeg početka djelovanja sustavno radi na pomoći socijalno ugroženim osobama, kojima je pomoć najpotrebnija i koji nisu u mogućnosti sami se organizirano pobrinuti za svoje svakodnevne potrebe, a kao cilj poboljšavanje kvalitete života.Pomoć i njega u kućijaska2Crveni križ u Koprivnici ima dugogodišnju tradiciju provođenja aktivnosti iz programa pomoći i njege u kući. Već ranih devedesetih prošloga stoljeća pokreće se program pomoći njege u kući osnivanjem Centra za pomoć i njegu u kući, u kojem je radilo preko deset njegovateljica zbrinjavajući od 40- 70 osoba godišnje. Ovu aktivnost ponovni obnavljamo od 2000. godine, kada dobivamo i odobrenje za rad. Sada je na tom programu zaposlena jedna djelatnica, a programom je obuhvaćeno 10-15 osoba godišnje.
Poslovi koji se obavljaju su:

a) organiziranje prehrane

b) osobna higijena i higijena prostora

c) zdravstvena skrb: odlazak liječniku, recepti i dr.

d) rješavanje statusnih prava korisnikaKantina – Gradska kuhinjakuhinja2Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica jedno je od rijetkih društava Crvenog križa u Republici Hrvatskoj koje je u suradnju sa jedinicom lokalne samouprave – Grad Koprivnica – uvidjeli potrebu za pomoći svojim sugrađanima u rješavanju njihovih svakodnevnih egzistencijalnih pitanja: barem jedan topli obrok dnevno. Time je upotpunjen Socijalni program Grada Koprivnica na zadovoljstvo mnogih naših sugrađana.

Kantina – Gradska kuhinja otvorena je u svibnju 2001. godine, kao objekt zatvorenog tipa za pružanje usluga prehrane članova Crvenog križa i članova njihove uže obitelji, a što je u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti na osnovu kojega je izdano Rješenje Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Službe za gospodarstvo od 11. 04. 2002. godine.

Korisnici ovog programa su korisnici sredstava iz Socijalnog programa Grada Koprivnica, Centra za socijalnu skrb i članovi Crvenog križa i članovi njihove uže obitelji. Danas se u ovom objektu priprema od 150-160 obroka dnevno.