Skupština Hrvatskog Crvenog križa najviše je tijelo Hrvatskog Crvenog križa čiji se rad odvija na sjednicama. Sjednice Skupštine sazivaju se najmanje jedanput u dvije godine. U Skupštinu Hrvatskog Crvenog križa biraju se zastupnici iz izbornih jedinica – društava Hrvatskog Crvenog križa i počasni članovi na mandat od četiri godine s pravom ponovnog izbora. Nakon provedenih izbora u svim gradskim, općinskim i županijskim društvima Hrvatskog Crvenog križa izabrani zastupnici na konstituirajućoj sjednici biraju predsjednika, potpredsjednike, Glavni odbor kao izvršno tijelo Skupštine i Nadzorni odbor.

Skupština Hrvatskog Crvenog križa 21. saziva, konstituirana je 27. ožujka 2013. i broji 145 zastupnika.

Skupština u djelokrugu svog rada donosi: Statut Hrvatskog Crvenog križa, program rada za četverogodišnje mandatno razdoblje, izvješća o radu i poslovanju, odluke o statusnim i drugim pitanjima unutarnjeg ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, o načinu rada Hrvatskog Crvenog križa u oružanom sukobu i drugim izvanrednim situacijama, o fondovima Hrvatskog Crvenog križa, o osnivanju središnje Stručne službe Hrvatskog Crvenog križa. Skupština donosi Pravilnik o Službi traženja, Pravilnik o Službi spašavanja života na vodi i druge akte.Članica:

1. Ljiljana Šajatović-Ivanković