Održana prva edukacija u sklopu projekta ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’

Prikupljanje donacija za Socijalnu samoposlugu u Shopping centru SUPERNOVA
19/02/2021
Održane radionice za izradu programa u sklopu projekta ‘Volonter penzioner’
19/02/2021

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica održalo je u srijedu 17. veljače 2021. godine prvu edukaciju o horizontalnim temama u sklopu projekta ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’. Prva odrađena tema bila je ‘Komunikacija sa starijim osobama i umirovljenicima’, a predavač je bio Nebojša Buđanovac po struci psihoterapeut.

Edukacija je održana s ciljem educiranja sudionika o pristupu prilikom komunikacije sa starijim osobama. Sudionici su upoznati s karakteristikama starenja, što je bitno za uspješnu komunikaciju sa starijima osobama te kako reagirati kada je osoba pogođena kriznim događajem. Znanje će sudionici moći iskoristiti u svakodnevnom radu sa starijim osobama, te su zaključili kako će im ova edukacija  olakšati rad.

Na edukaciji je sudjelovalo 10 osoba, zaposlenici i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica te predstavnice partnera Grada Koprivnice i Centra za socijalnu skrb Koprivnica. Nakon predavanja svaki sudionik je dao svoj doprinos kroz doživljeno iskustvo na zadanu temu što će se iskoristi za poboljšanje modela rada i primjenjivati u novom Centru za pomoć u kući Koprivnica.

Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica odobren je projekt ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’, u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ‘Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza’, Operativni program ‘Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.’ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je 16. srpnja 2020. godine u iznosu od 14.884.891,35 kuna s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Razdoblje provedbe je 36 mjeseci, od 15. svibnja 2020. godine do 15. svibnja 2023. godine. Nositelj projekta je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, a projektni partneri su Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica

 

 

 

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content