Osnovane volonterske grupe u koprivničkim osnovnim školama

U Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica obilježena manifestacija ‘Hrvatska volontira’
23/05/2018
Članovi GIT-a sudjelovali na zboru žurnih službi u Križevcima
25/05/2018

Koprivnica –Nakon osposobljavanja voditelja volonterskih grupa, provedbe informativnih radionica na satima razrednih odjela te dobivanjem roditeljskih suglasnosti za maloljetne učenike/volontere koji će sudjelovati u volonterskim aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, voditelji su u školama osnovali volonterske grupe. Cilj volonterskih grupa je osnivanje volonterskih točaka gdje će osposobljeni voditelji voditi volonterske grupe  te usmjeravati njihov rad putem aktivnosti predviđenih projektom. Članovi volonterskih grupa najprije će pohađati Ljetnu školu Crvenog križa u Novom Vinodolskom, a od rujna 2018. godine uspostaviti volonterske točke i krenuti s aktivnostima prikupljanja donacija u školama.

Sve navedeno odvija se u sklopu projekta „Volimo volontiranje“, financiranog u sklopu Europskog socijalnog fonda (Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020.), a koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s partnerima Gradom Koprivnica, Udrugom volontera Koprivničko-križevačke županije “Rad na dar”, Osnovnom školom „Antun Nemčić Gostovinski“ Koprivnica, Osnovnom školom „Đuro Ester“ Koprivnica i Osnovnom školom „Braća Radić“ Koprivnica.

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

 

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content