GDCK Koprivnica uspješno završio projekt “Volimo volontiranje”

Pokazali smo kako se pruža prva pomoć na rukometnom turniru „Braća Đelekovčan“
31/08/2019
Akcija prikupljanja donacija za Socijalnu samoposlugu u Robnom centru KTC
06/09/2019

KOPRIVNICA -U Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica u subotu 31. kolovoza 2019. godine održana je završna konferencija  projekta „ Volimo volontiranje“. Na konferenciji su bili predsjednik GDCK Koprivnica Vjekoslav Štimac, gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko – križevačke županije Željka Koluder Vlahinja, predstavnici partnera u projektu Ruža Evačić predsjednica Udruge volontera Rad na dar Koprivničko – križevačke županije, Sanja Prelogović, ravnateljica OŠ Đuro Ester, Gordana Gazdić Buhanec ravnateljica OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Krešo Grgac ravnatelj OŠ Braća Radić , članovi Odbora i Skupštine GDCK Koprivnica kao i volonteri koji su sudjelovali u projektu.

Na početku konferencije prisutnima se obratila ravnateljica GDCK Koprivnica Adela Sočev koja je prezentirala rezultate uspješno provedenog projekta.

Predsjednik GDCK Koprivnica Vjekoslav Štimac  pozdravio je sve prisutne i naglasio uspješnost projekta ‘Volimo volontiranje’ te iskazao želju za provedbom novog projekta koji će uključiti volontere i učenike volontere.

Gradonačelnik Grada Koprivnice Mišel Jakšić zahvalio se svima koji su se uključili u projekt te istaknuo važnost učenika i učenica volontera u projektu.

Ovim projektom samo je potvrđeno da volontiranje i Crveni križ u gradu imaju jednu zajedničku budućnost. Na osnovu ovog projekta na kojem ste radili te na nekim novima koji su u planu, znamo da je zbog svih vas lijepo živjeti i stvarati u našoj Koprivnici jer vi ste za nas savršeni suradnici. Hvala vam još jednom na svemu što činite za naše građane, naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.

Pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo- socijalne djelatnosti pročelnica Željka Koluder Vlahinja rekla je kako je lijepo da su u projekt uključeni učenici koprivničkih osnovnih škola jer je to najveća vrijednost.

U ime osnovne škole ‘Antun Nemčić Gostovinski  Gordana Gazdić Buhanec čestitala je na dobro planiranom, osmišljenom, vođenom i realiziranom projektu te kazala kako je projekt preduvjet za stvaranje programa uključivanja učenika volontera u školsko volontiranje dok je ravnatelj Osnovne škole Braća Radić, Krešo Grgac zaključio da je projekt bio vrlo uspješan jer je realizirano i više od planiranog . Ravnateljica Osnovne škole Đuro Ester, Sanja Prelogović zahvalila je učenicima na izrađenom filmu čime su pokazali ono što su radili, a također je zahvalila i voditeljima volonterskih grupa bez kojih ne bi danas mogli govoriti o ovakvom uspjehu projekta.

Predsjednica udruge volontera Koprivničko-križevačke županije Ruža Evačić zahvalila je GDCK Koprivnica i ravnateljici što su i u ovom projektu prepoznati kao udruga kojoj je dato povjerenje da iznese projekt do kraja te te zahvalila svim partnerima i suradnicima.

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica kao nositelj, u suradnji s partnerima Udrugom volontera ‘Rad na dar’ Koprivničko-križevačke županije, Gradom Koprivnicom i koprivničkim osnovnim školama ‘Antun Nemčić Gostovinski’, ‘Đuro Ester’ i ‘Braća Radić’, uspješno su proveli projekt ‘Volimo volontiranje’ u sklopu kojeg su provedene razne aktivnosti u kojima su sudjelovali članovi udruga i učenici volonteri zajedno sa zaposlenicima GDCK Koprivnica i stručnim suradnikom iz Grada Koprivnice. Provedba je započela 1. rujna 2017. godine potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva i trajala je 24 mjeseca, do 31. kolovoza 2019. godine. Projekt ‘Volimo volontiranje’ je financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Podrška organizatorima volontiranja za unapređenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa, a odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.166.365,04 kn.

Projekt ‘Volimo volontiranje’ je imao dva cilja. Opći cilj je bio osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj, a specifični cilj je bio povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje. Oba cilja su ostvarena na način da su zaposlenici CK, članovi Udruge ‘Rad na dar’ i voditelji volonterskih grupa educirani o važnim značajkama volonterstva te su svoja znanja i iskustva iskoristili za uključivanje novih volontera te na taj način osvijestili društvo i zajednicu, a u partnerskim osnovnim školama uveden je i proveden Razvoj programa školskog volontiranja te je intencija da se s programom nastavi i nakon provedbe projekta.

Ciljne skupine u projektu su zaposlenici Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, članovi i volonteri GDCK Koprivnica i Udruge ‘Rad na dar’, učitelji iz tri koprivničke osnovne škole te učenici iz triju osnovnih škola, kao i njihovi roditelji, a krajnji korisnici su siromašne osobe s područja grada Koprivnice koji su u socijalnoj potrebi, a sukladno službenim evidencijama Grada Koprivnice koji su korisnici Socijalne samoposluge.

Projekt se sastojao od 4 Elementa koji su provedeni u različitim vremenskim periodima trajanja projekta:

  • Element 1 – edukacija volontera i voditelja u školama, trajanje 9 mjeseci
  • Element 2 – uspostava volonterskih točaka i aktivnosti volonterskih grupa u školama, trajanje 18 mjeseci
  • Element 3 – izrada volonterskih programa, softvera, te provođenje kampanje za volonterstvo, trajanje 18 mjeseci
  • Element 4 – provođenje volonterskih akcija, trajanje 18 mjeseci

Promidžba i vidljivost te upravljanje projektom i administracijom provođeni su tijekom cijelog trajanja projekta kako bi svi podatci bili dostupni javnosti i kako bi se omogućilo praćenje svih podatka i provedenih aktivnosti koje služi kao dokaz provedbe projekta. GD CK Koprivnica zaposlio je 2 koordinatora volontera koji su bili educirani zajedno s ostalim zaposlenicima te koji su koordinirali sve volonterske aktivnosti u sklopu GD CK Koprivnica i u školama.

Element 1 – Edukacija zaposlenika i voditelja volontera u školama trajao je od 1. do 9. mjeseca projekta, a u tom periodu su provedene različite edukacije i radionice na kojima su sudionici razmjenjivali svoja znanja i iskustva o volontiranju. Na radionici, koja je provedena 04. listopada 2017. godine,  partneri su međusobno upoznati s osnovama volonterstva, Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu, Socijalnom programu Grada Koprivnice. U Daruvarskim Toplicama je 21. studenog 2017. provedena edukacija iz područja Menadžmenta volontera za zaposlenike GDCK Koprivnica, članove Udruge ‘Rad na dar’ te voditelje volonterskih grupa kako bi svoja znanja mogli prenijeti na volontere, a na edukaciji ‘Kompetencije stečene volontiranjem, koja je održana 12. i 13. prosinca 2017., sudjelovali su također zaposlenici i partneri, a svrha edukacije je bila pružanje podrške volonterima u prepoznavanju njihovih kompetencija. Zatim je 23. i 24. siječnja 2018. godine provedena edukacija ‘Razvoj programa školskog volontiranja’ na kojoj su sudjelovali voditelji volonterskih grupa iz škola, zaposlenici CK Koprivnica te članovi Udruge volontera ‘Rad na dar’, a svrha je bila priprema i poticanje stručnjaka iz odgojno–obrazovnih institucija za razvoj i provedbu programa školskog volontiranja u svojoj lokalnoj zajednici. Na edukaciji ‘Razvijanje Socijalnih i komunikacijskih vještina’,  koja je održana 19. veljače 2018., educirano je 30 volontera iz GDCK Koprivnica i Udruge ‘Rad na dar’, dosadašnjih i novih, koji su nakon toga krenuli s akcijama prikupljanja donacija. Edukacija na temu ‘Volonteri – prava i obveze, Zakon, Etički kodeks, Pravilnici o volontiranju’ provedena je 21. i 22. svibnja 2018. godine za 31 volontera. Kroz ovaj element ukupno je educirano 61 volonter, 2 člana iz Udruge ‘Rad na dar’, 4 zaposlenika i članova GDCK Koprivnica te 3 voditelja volonterskih grupa u školama u organizaciji Obrtničkog učilišta Pouka, a provela ih je Vlatka Vincetić. Predstavnici GD CK Koprivnica i Grada Koprivnice su na zajedničkim sastancima analizirali stanje i statuse dosadašnjih korisnika Socijalne samoposluge i razradili kriterije za osobe koje će ubuduće ostvariti pravo na pomoć iz Socijalne samoposluge. Voditelji volonterskih grupa su nakon edukacija razradili Programe školskog volontiranja radi uvođenja jednakih sadržaja u školske kurikulume kako bi učenici svih gradskih škola imali ujednačene mogućnosti upoznavanja s volonterstvom.

U sklopu ovog elementa, organiziran je posjet Crvenom križu Barcelona u Španjolskoj, koji je trajao 4 dana, od 16. do 20. ožujka 2018. godine, kako bi se predstavnici GDCK Koprivnica i voditelji volonterskih grupa stekli nova znanja i iskustava u provođenju raznih socijalnih programa, volontiranja s mladima i njihovog obrazovanja, ljudskih prava, prehrane djece i ostalih projekata povezanih s humanitarnim djelovanjem. Među značajnim projektima koje provodi Crveni križ Barcelone je i suradnja s Nogometnim klubom Barcelona. Projektni tim je bio upoznat s radom fundacije FC Barcelona koja financira projekt ‘T’acompanyem’ (Pratimo vas) u sklopu kojeg volonteri Crvenog križa pomažu osobama s invaliditetom prilikom dolaska na utakmice nogometnog kluba Barcelona tijekom kojih im pružaju potrebnu asistenciju.

Element 2 – Uspostava volonterskih točaka i aktivnosti volonterskih grupa u školama provedba je trajala od 6. do 24. mjeseca projekta, a odnosila se na uspostavu volonterskih točaka i aktivnosti volonterskih grupa u školama. Voditelji volonterskih grupa u školama su nakon provedbe informativnih radionica na satovima razrednika i uz suglasnost roditelja, oformili grupu od 5 učenika iz svake škole (ukupno 15) koji su bili uključeni u Ljetnu školu u Novom Vinodolskom od 18. do 22. lipnja 2018. godine.

Cilj Ljetne škole je bio kvalitetan odgoj i edukacija budućih volontera, a polaznicima su bile organizirane poučne i zanimljive teme s raznim interaktivnim i kreativnim aktivnostima pa su tako svakodnevno imali prilike učiti i senzibilizirati za volontiranje. Volonteri su bili upućeni u teorijska znanja o Hrvatskom Crvenom križu i polumjesecu, Zakonima o  Crvenom križu i volonterstvu, djelatnostima i aktivnostima Crvenog križa, slušali su o projektu u kojem sudjeluju (‘Volimo volontiranje’) te o mnogim drugim temama i radionicama koje su pripremili zaposlenici GDCK  Koprivnica, voditelji volonterskih grupa u školama te 2 člana Udruge ‘Rad na dar’. U Ljetnoj školi su sudjelovali učenici iz triju osnovnih škola: Vinko Wolf, Fran Torma, Borna Sočev, Jana Jelić i Lucija Patrčević iz OŠ ‘Antun Nemčić Gostovinski’, Fran Sokolić, Fran Šijak, Marija Slobođanec, Nina Hudinčec i Leon Lesar iz OŠ ‘Đuro Ester’ te Fran Henezi, Fran Krnjak, Ina Grivić, Maria Loreta Periša i Petra Plemeniti iz OŠ ‘Braća Radić’. Nakon Ljetne škole, svečano su otvorene Volonterske točke u trima koprivničkim partnerskim škola na kojima su se prikupljale donacije – prehrambene namirnice i higijenske potrepštine, školski pribor i torbe te odjeća i obuća, a svaka Volonterska točka je bila opremljena s 1 stolom, 10 stolica, 1 ormarom, 1 prijenosnim računalom, 1 fotoaparatom s kamerom i 2 tableta u ukupnoj vrijednosti od 43.620,00 kn. U svaku Volontersku grupu primljeno je još 5 učenika te je do kraja projekta svaka volonterska grupa imala po 10 učenika volontera, ukupno njih 30. Akcije prikupljanja donacija u školama počele su u rujnu 2018. godine i provođene su do svibnja 2019. godine. U svakoj školi održane su 3 akcije prikupljanja prehrambenih namirnica i higijenskih potrepština, odjeće i obuće te školskog pribora. Ukupno je održano 9 akcija prikupljanja donacija na kojima je prikupljeno 1533 komada prehrane, 241 komad higijenskih potrepština, 592 kg odjeće te 743 komada školskog pribora ukupne vrijednosti 18.281 kn koji su podijeljeni kao školski paketi korisnicima Socijalne samoposluge, koji imaju djecu. Školski paket se sastojao od 1 školske torbe, 2 pernice s olovkama, 1 geometrijskim priborom, 1 likovnim priborom, 12 komada bilježnica, 2 gumice i 2 šiljila što znači da je ukupno podijeljeno 77 školskih paketa.

Uoči blagdana učenici volonteri su izrađivali božićne čestitke, koje su podijeljene korisnicima Socijalne samoposluge i Pučke kuhinje. Pod proljetnim praznicima učenici volonteri su izrađivali uskrsne pisanice, 250 komada, kojima su također uljepšani blagdani korisnicima. Pod ljetnim praznicima su učenici volonteri bili nagrađeni posjetom Gradskom društvu Crvenog križa Zadar u trajanju od 3 dana. Ravnatelj GDCK Zadar Bore Galac primio je učenike volontere i ostale sudionike u prostorijama GDCK Zadar, a učenici volonteri su tom prilikom upoznati s radom GDCK Zadar i trenutnim projektima. GDCK Zadar ima Selektivno distributivni sektor odjeće i obuće u kojem su učenici volonteri imali priliku vidjeti i upoznati se s načinom dijeljenja odjeće i obuće, tko su korisnici, na koji način ostvaruju pravo na odjeću i obuću i kako se prikupljaju donacije. Također se prikuplja i dijeli hrana i higijenske potrepštine onima kojima je to najpotrebnije. U svrhu promoviranja aktivnosti i volonterstva, učenici volonteri su izradili filmove koji su bili prikazani drugim učenicima na proslavama dana svake škole, a jedan zajednički film je prikazan na završnoj konferenciji kako bi se promoviralo školsko volontiranje.

Element 3 – Izrada volonterskih programa, softvera te provođenje kampanje za volonterstvo provedba je trajala od 1. do 18. mjeseca trajanja projekta, a odnosila se na izradu volonterskih programa, softvera te provođenje kampanje za volonterstvo. Koordinatori volontera u GDCK Koprivnica su izradili obrasce i dokumentaciju za praćenje rada volontera te je izrađen softverski program za praćenje broja volontera i volonterskih sati sukladno Zakonu o volonterstvu i obvezi izvještavanja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Baza s postojećim volonterima, kojih je 50, nadopunjena je s još 47 novim volonterom koji su volontirali u sklopu projekta ‘Volimo volontiranje’, te su ostvarili ukupno 1037 sati, od predviđenih 840, na akcijama prikupljanja i podjela donacija. Za vođenje baze volontera, volonterskih sati, odnosno za korištenje novog softverskog programa nabavljeno je računalo. U cilju promoviranja volonterstva izrađeno je 1000 komada brošura koje su podijeljene posjetiteljima na javnim događanjima kao što je predstavljanje u središtu grada Koprivnice na Danu Grada Koprivnice 2018. i 2019. godine i na sajmu EU fondova u Križevcima, na kojemu su učenici volonteri, novi volonteri i zaposlenici GDCK Koprivnica promovirali projekt ‘Volimo volontiranje’ i ostale aktivnosti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Održan je okrugli stol  ‘Kako privući i zadržati volontere’ na kojemu je sudjelovalo 39 osoba, od predviđenih 30 u kojem su sudjelovali partneri u projektu te više udruga koji djeluju na području KKŽ i grada Koprivnice. Iako su bile predviđene 2 udruge koje okupljaju volontere na Okrugli stol odazvalo se njih 5 i to Udruga volontera Podravke „Puls“, Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije, Udruga srčanih bolesnika Koprivničko-križevačke županije “Srce“, ,,Folklorni ansambl „Koprivnica“ i Klub žena s bolestima dojke „Nada“.

Element 4 – Provođenje volonterskih akcija provedba ovog elementa je trajala od 6. do 24. mjeseca projekta, a odnosila se na provođenje volonterskih akcija. Za provođenje akcija prikupljanja donacija, tiskani su letci koji su sadržavali popis namirnica, a dijelili su se kupcima u trgovačkim centrima, zatim su nabavljene košare za trgovačke centre i Volonterske točke u školama, također su nabavljene i kutije za prikupljeni školski pribor, a za skladištenje odjeće nabavljene su police za razvrstavanje prikupljene rabljene odjeće. Nadograđena je postojeća aplikacija za Socijalnu samoposlugu namijenjena vođenju evidencije te praćenju ulaza i izlaza robe, prikupljene rabljene odjeće te školskog pribora te kako bi prikupljanje i izdavanje donacija bilo transparentno i učinkovito. Redovne akcije prikupljanja donacija bile su provođene dva puta mjesečno, u Robnom centru KTC i shopping centru SUPERNOVA Koprivnica, a u Trgovačkom centru Kaufland su provedene 4 akcije u sklopu Tjedna Crvenog križa u svibnju 2018. i 2019. godine, Solidarnosti na djelu u  listopadu 2018. godine te u sklopu Tjedna Solidarnosti u prosincu 2018. godine. U 2018. godini, ukupno je provedeno 25 akcija prikupljanja donacija u trgovačkim centrima na kojima je prikupljeno 4.722 komada prehrambenih namirnica i 681 komad higijenskih potrepština u ukupnoj vrijednosti od 34.042,00 kn. Do 24. kolovoza u 2019. godini provedeno je 17 akcija prikupljanja donacija po trgovačkim centrima, a ukupno je prikupljeno 3655 komada prehrambenih namirnica i 642 komada higijene u ukupnoj vrijednosti od 25.278,00 kn. Predviđeno je 40 akcija prikupljanja donacija, a provedene su 42 akcije u trgovačkim centrima te 9 akcija u školama. Na akcijama koje su provedene u trgovačkim centrima i školama, u 2018. i 2019. godini, volonteri su ostvarili 776 volonterskih sati. Prikupljene donacije dijelile su se, svake srijede, u radnom vremenu Socijalne samoposluge, a na podjelu se pozivalo do 10 korisnika u sklopu projekta ‘Volimo volontiranje’. Ukupno je podijeljeno 569 A, B i C paketa, što je značajno više od projektom previđenih 400. Svaki paket sadrži ulje, brašno, šećer, sol, konzerve, tjesteninu, prehranu razno i higijenske potrepštine, a količine su određene prema broju članova u kućanstvu, A paket za do 2 člana, B paket za od 3 do 4 člana i C paket za 5 i više članova. Također je podijeljeno i 592 kg odjeće te 77 paketa školskog pribora kojeg su prikupili učenici volonteri u svojim školama. Pod ljetnim praznicima 2019. godine, učenici volonteri su dolazili volontirati u Socijalnu samoposlugu te su zajedno s odraslim volonterima dijelili pakete. U Socijalnoj samoposluzi je održano 60 akcija podjele donacija, a ostvarena su 261 volonterskih sati. Volonteri su ukupno ostvarili na akcijama prikupljanjima i podjele 1.037 volonterskih sati. Ukupno je prikupljeno 9.910 komada prehrambenih namirnica, 1.564 komada higijenskih potrepština, 77 školskih paketa i 592 kg odjeće ukupne vrijednosti 77.601 kn. Donacije su podijeljene 308 obitelji.

 

Ukupno prikupljeno: 9.910 kom preh. namirnica, 1.564 kom higijenskih potrepština,

77 školskih paketa i 592 kg odjeće

Ukupno podijeljeno: 569 A, B i C paketa
Ukupna vrijednost prikupljenog i podijeljenog: 77.601 kn
Obitelji dobilo pakete: 308
Ukupan broj volontera: 97
Ukupan broj volonterskih sati: 1.037

Iako je projekt Volimo volontiranje završio 31. kolovoza 2019. godine, naši volonteri i dalje će prikupljati hranu u trgovačkim centrima te ćemo nastaviti pomagati obiteljima u socijalnoj potrebi donacijama iz Socijalne samoposluge GD CK Koprivnica koja u proteklih pet godina rada nije ni jednom ostala prazna zahvaljujući našim plemenitim sugrađanima.

PROJEKTNI TIM:

Voditelj projekta – Ravnateljica GD CK Koprivnica Adela Sočev

Koordinator volontera 1 – Antonija Habajec, Leonarda Gregur

Koordinator volontera 2 – Jelena Premec Pavešić, Akvila Petras Kovačić

Asistent za informiranje i komunikaciju – Zdravko Janković

Financijski stručnjak – Petra Vrbanić Lončar, Mateja Remetović

Stručni suradnik na projektu Grad Koprivnica – Snježana Jovanović – Ćorić

Voditelj volonterske grupe OŠ Antun Nemčić Gostovinski  – Goran Višak

Voditelj volonterske grupe OŠ Braća Radić – Lidija Molnar, Nikola Cik

Voditelj volonterske grupe OŠ Đuro Ester – Miroslav Kanisek

Udruga volontera Koprivničko – križevačke županije ‘Rad na dar’ – Ruža Evačić, Ivan Brckan, Irena Babić, Tatjana Habajec Imbrišević

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica.

 

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content