Projekt Centar za pomoć u kući Koprivnica KK.08.1.3.04.0012 odobren je u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ‘Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza’. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'

Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Projektni partneri: Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica do 31.12.2022. godine, od 1.1.2023. godine Hrvatski zavod za socijalni rad

Opis projekta:
Projektom ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’, GD CK Koprivnica izgradit će potpuno novi objekt čime ćemo stvoriti kvalitetniji kapaciteti za socijalne usluge koje GDCK Koprivnica pruža, ali i za razvoj novih socijalnih usluga u cilju deinstitucionalizacije korisnika. Izgradnjom Centra za pomoć u kući Koprivnica povećat će se prostorni kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica (kuhinja, dnevni boravak za umirovljenike i prihvatilište za beskućnike) čime će se stvoriti uvjeti za proširenje postojećih i razvoj novih socijalnih usluga. Novim zapošljavanjem u sklopu projekta i usavršavanjem zaposlenika ojačat će se kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica što će pridonijeti razvoju izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Cilj projekta 'Centar za pomoć u kući Koprivnica' je ulaganje u socijalnu infrastrukturu koje će se postići izgradnjom i opremanjem prostora sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije.

Projektne aktivnosti uključuju izradu projektno tehničke dokumentacije koja prethodi ishođenu građevinske dozvole kako bi započeli izgradnju objekta koji se sastoji od 32 infrastrukturne jedinice i uređenja okoliša objekta. Radove će nadgledati nadzorni inženjer dok će koordinator zaštite na radu koordinirati primjenu načela zaštite na radu. Odlukom Gradskog vijeća, Grad Koprivnica, kao jedan od partnera u projektu, osigurao je zemljište u Herešinskoj ulici gdje će se graditi Centar za pomoć u kući Koprivnica. Planirana sredstva za kupnju zemljišta prenamijenit će se na uređenje okoliša zbog veće površine u odnosu na projektnu prijavu. Infrastrukturne jedinice će se opremiti s opremom i namještajem, a kako bi ostvarili pristupačnost za osobe s invaliditetom postaviti će se taktilne trake. Nabava vozila i viličara neophodna je za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga dostave hrane korisnicima te lakše manipuliranje zaprimljenom robom u skladištu. Projektni tim projekta sastoji se od 7 članova koje su zadužene za izradu izvješća, provedbu, potrošnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Tijekom provedbe projekta organizirati će se edukacije o horizontalnim temama u kojima će nositelj i partneri dati osobni doprinos u svakoj temi kako bi se bolje upoznali s međusobnim radom i mogućnostima pružanja kvalitetnije usluge korisniku kada se Centar otvori. U sklopu projekta angažiran je vanjski stručnjak za provođenje postupka nabave i javne nabave te neovisna financijska revizija projekta. Promocijom i vidljivosti informirati će se šira javnost s ciljem podizanja vidljivosti projekta i projektnih aktivnosti kroz press konferenciju, promotivne materijale, objavom članaka na webu i novinama te radio emisije.

Očekivani rezultati Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica. Izgrađen i opremljen prostor Centar za pomoć u kući Koprivnica koji će se sastojati od 32 infrastrukturne jedinice povećati će se prostorni kapaciteti i usluge Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Opremiti će se veća kuhinja sa skladištem te nabaviti dva vozila za dostavu obroka, prihvatilište za beskućnike i poludnevni boravak za starije osobe i umirovljenike. Održati će se šest edukacija o horizontalnim temama za članove projektnog tima. Rezultati promocije i vidljivosti ostvarit će se nabavom promotivnih materijala, održanom press konferencijom, objavom 4 članaka u novinama, 6 članaka na web-u, 6 radio emisija te nadogradnjom postojeće web stranice. U sklopu projekta zaposlit će se jedna osoba na puno radno vrijeme. Pripremit će se 11 izvješća o napretku i 1 završno izvješće Projekta.

Ostvareni rezultati Izrađena je projektno tehnička dokumentacija za Centar za pomoć u kući Koprivnica. Izgrađen je i opremljen prostor Centar za pomoć u kući Koprivnica koji se sastoji od 38 infrastrukturnih jedinica kojim su povećani prostorni kapaciteti i usluge Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Kuhinja je opremljena profesionalnom opremom dok je ostatak zgrade opremljen namještajem sukladno namjeni prostorija. U zgradi su postavljene taktilne trake za lakše kretanje slijepih i slabovidnih osoba. Nabavljena su dva vozila za dostavu obroka. Održano je šest edukacija o horizontalnim temama za članove projektnog tima. Nabavljeni su promotivni materijali, održana press konferencija, objavljena su 4 članaka u novinama, 6 članaka na web-u, 6 radio emisija te je nadograđena web stranica GDCK Koprivnica. Zaposlena je jedna osoba na puno radno vrijeme, te je podneseno 20 izvješća o napretku i 1 završno izvješće projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU 14.884.891,35 HRK (1.975.564,58 EUR)
Razdoblje provedbe je od 15. svibnja 2020. godine do 15. kolovoza 2023. godine
Voditelj projekta: Adela Sočev, dipl.politolog, ravnateljica
Kontakt osoba: Mateja Remetović, tel: 048/642193, e-mail: centar@hck-koprivnica.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
20/05/2023

Ostvarili smo dugogodišnji san, otvorili smo Centar za pomoć u kući Koprivnica!

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica je u petak, 19. svibnja 2023. godine organiziralo svečano otvorenje Centra za pomoć u kući Koprivnica. Zgrada je sagrađena […]
09/05/2023

Sjajna vijest u Tjednu Crvenog križa – Nova zgrada Centra za pomoć u kući završena i dobivena uporabna dozvola

KOPRIVNICA – Tjedan Crvenog križa u Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica počeo je sa sjajnim vijestima – dobili smo uporabnu dozvolu za naš novi objekt u […]
24/03/2023

Učili smo o zelenoj javnoj nabavi

KOPRIVNICA – ‘Zelena javna nabava’ bila je tema edukacije, koju je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo za zaposlenike i    partnere u projektu. Edukacija je […]
01/12/2022

Edukacija o načinima i mogućnostima rada s beskućnicima “Centar za pomoć u kući Koprivnica”

KOPRIVNICA – “Načini i mogućnosti rada s beskućnicima“ bila je tema edukacije, koju je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo za svoje zaposlenike. Edukacija je održana […]
02/09/2022

Projektni tim obaviješten o produljenju radova Centra za pomoć u kući

KOPRIVNICA – Sastanak projektnog tima projekta ‘Centar za pomoć u kući’ održan je 30. kolovoza 2022. godine u 12:00 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa […]
10/05/2022

Edukacija o učinkovitoj potrošnji hrane i energije u sklopu projekta “Centar za pomoć u kući Koprivnica”

KOPRIVNICA – “Učinkoviti resursi potrošnje hrane i energije” bila je tema edukacije, koju je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo za svoje zaposlenike. Edukacija je održana […]