Centar za pomoć u kući KoprivnicaProjekt Centar za pomoć u kući Koprivnica KK.08.1.3.04.0012 odobren je u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ‘Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza’. Operativni program 'Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.'
Nositelj projekta: Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica

Projektni partneri: Grad Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Koprivnica

Opis projekta:
Projektom ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’, GD CK Koprivnica izgradit će potpuno novi objekt čime ćemo stvoriti kvalitetniji kapaciteti za socijalne usluge koje GDCK Koprivnica pruža, ali i za razvoj novih socijalnih usluga u cilju deinstitucionalizacije korisnika. Izgradnjom Centra za pomoć u kući Koprivnica povećat će se prostorni kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica (kuhinja, dnevni boravak za umirovljenike i prihvatilište za beskućnike) čime će se stvoriti uvjeti za proširenje postojećih i razvoj novih socijalnih usluga. Novim zapošljavanjem u sklopu projekta i usavršavanjem zaposlenika ojačat će se kapaciteti Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica što će pridonijeti razvoju izvaninstitucijskih socijalnih usluga.

Cilj projekta 'Centar za pomoć u kući Koprivnica' je ulaganje u socijalnu infrastrukturu koje će se postići izgradnjom i opremanjem prostora sa svrhom provođenja procesa prevencije institucionalizacije.

Projektne aktivnosti uključuju izradu projektno tehničke dokumentacije koja prethodi ishođenu građevinske dozvole kako bi započeli izgradnju objekta koji se sastoji od 32 infrastrukturne jedinice i uređenja okoliša objekta. Radove će nadgledati nadzorni inženjer dok će koordinator zaštite na radu koordinirati primjenu načela zaštite na radu. Odlukom Gradskog vijeća, Grad Koprivnica, kao jedan od partnera u projektu, osigurao je zemljište u Herešinskoj ulici gdje će se graditi Centar za pomoć u kući Koprivnica. Planirana sredstva za kupnju zemljišta prenamijenit će se na uređenje okoliša zbog veće površine u odnosu na projektnu prijavu. Infrastrukturne jedinice će se opremiti s opremom i namještajem, a kako bi ostvarili pristupačnost za osobe s invaliditetom postaviti će se taktilne trake. Nabava vozila i viličara neophodna je za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga dostave hrane korisnicima te lakše manipuliranje zaprimljenom robom u skladištu. Projektni tim projekta sastoji se od 7 članova koje su zadužene za izradu izvješća, provedbu, potrošnju i koordinaciju projektnih aktivnosti. Tijekom provedbe projekta organizirati će se edukacije o horizontalnim temama u kojima će nositelj i partneri dati osobni doprinos u svakoj temi kako bi se bolje upoznali s međusobnim radom i mogućnostima pružanja kvalitetnije usluge korisniku kada se Centar otvori. U sklopu projekta angažiran je vanjski stručnjak za provođenje postupka nabave i javne nabave te neovisna financijska revizija projekta. Promocijom i vidljivosti informirati će se šira javnost s ciljem podizanja vidljivosti projekta i projektnih aktivnosti kroz press konferenciju, promotivne materijale, objavom članaka na webu i novinama te radio emisije.

Očekivani rezultati Izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe projekta Centar za pomoć u kući Koprivnica. Izgrađen i opremljen prostor Centar za pomoć u kući Koprivnica koji će se sastojati od 32 infrastrukturne jedinice povećati će se prostorni kapaciteti i usluge Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica. Opremiti će se veća kuhinja sa skladištem te nabaviti dva vozila za dostavu obroka, prihvatilište za beskućnike i poludnevni boravak za starije osobe i umirovljenike. Održati će se šest edukacija o horizontalnim temama za članove projektnog tima. Rezultati promocije i vidljivosti ostvarit će se nabavom promotivnih materijala, održanom press konferencijom, objavom 4 članaka u novinama, 6 članaka na web-u, 6 radio emisija te nadogradnjom postojeće web stranice. U sklopu projekta zaposlit će se jedna osoba na puno radno vrijeme. Pripremit će se 11 izvješća o napretku i 1 završno izvješće Projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU 14.884.891,35 HRK
Razdoblje provedbe je 36 mjeseci, od 15. svibnja 2020. godine do 15. svibnja 2023. godine
Voditelj projekta: Adela Sočev, dipl.politolog, ravnateljica
Kontakt osoba: Mateja Remetović, tel: 048/642193, e-mail: centar@hck-koprivnica.hr
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izradu internetske podstranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
02/12/2021

Edukacija o radu s osobama s invaliditetom u sklopu projekta “Centar za pomoć u kući Koprivnica”

KOPRIVNICA – Kao nositelj EU projekta  “Centar za pomoć u kući Koprivnica”, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica organiziralo je u utorak, 30. studenog 2021. godine treću edukaciju […]
20/10/2021

Potpisan ugovor za gradnju Centra za pomoć u kući vrijedan 12,46 milijuna kuna

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica provodi projekt ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’ od srpnja 2020. godine. Cilj projekta ‘Centar za pomoć u kući […]
27/05/2021

Održana edukacija o komunikaciji u sklopu projekta ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica zajedno s partnerima projekta ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’ održali su u ponedjeljak 24. svibnja i u srijedu […]
01/03/2021

Koprivnički Crveni križ uskoro kreće s gradnjom nove zgrade u Herešinskoj ulici

KOPRIVNICA – Gradskom društvu Crvenog križa Koprivnica odobren je projekt ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’, u okviru natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije […]
19/02/2021

Održana prva edukacija u sklopu projekta ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’

KOPRIVNICA – Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica održalo je u srijedu 17. veljače 2021. godine prvu edukaciju o horizontalnim temama u sklopu projekta ‘Centar za pomoć […]
20/08/2020

Sastanak projektnog tima za projekt ‘Centar za pomoć u kući Koprivnica’

  KOPRIVNICA – Sastanak projektnog tima održan je 19. kolovoza 2020. godine u 11:00 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica, Braće Radića 7, Koprivnica. […]
Skip to content