Adela Sočev imenovana u Nacionalni odbor za razvoj volonterstva

Akcije dobrovoljnog davanja krvi od 11. do 15. rujna 2017.
08/09/2017
Svjetski dan Prve pomoći obilježili smo s najmlađima na koprivničkom trgu
08/09/2017

KOPRIVNICA – Adela Sočev, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, na 55. sjednici Vlade Republike Hrvatske, u četvrtak 7. rujna 2017. godine, imenovana je u Nacionalni odbor za razvoj volonterstva.

Člankom 19. Zakona o volonterstvu propisano je djelovanje Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva kao savjetodavnog tijela Vlade Republike Hrvatske koje provodi mjere i aktivnosti s ciljem promicanja i razvoja volonterstva. Odbor se sastoji od 19 članova koje imenuje Vlada Republike Hrvatske, a među njima je sedam predstavnika organizacija civilnog društva koje su organizatori volontiranja.

Izbor predstavnika i/ili predstavnice Odbora, na prijedlog organizacija civilnoga društva iz reda nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom, obavlja se na način da Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uputi pozive savezima, koordinacijama i mrežama udruga civilnoga društva da predlože po jednog kandidata koji ispunjava kriterije za izbor.

Kriteriji za izbor predstavnika i/ili predstavnica organizacija civilnoga društva iz reda organizatora volontiranja za člana Odbora su:
– da je punoljetni državljanin Republike Hrvatske
– da nije dužnosnik političke stranke
– da je kontinuirano najmanje tri godine aktivni član organizacije civilnoga društva koja promiče i razvija volonterski rad kroz:
a) edukaciju udruga i volontera
b) povezivanje, praćenje i podržavanje volontera
c) intenzivni rad na senzibilizaciji javnosti i promjenama stavova o volontiranju kroz promidžbene aktivnosti, humanitarne akcije i drugo
d) poticanje javnosti (građanstva) na aktiviranje, uključivanje i sudjelovanje u volonterskim aktivnostima
e) vođenje evidencije i baze podataka o volonterima i volonterskim aktivnostima
f) suradnju s jedinicama lokalne samouprave na promicanju volonterstva
g) suradnju s međunarodnim volonterskim organizacijama

Zahvaljujući velikom broju volontera i volonterskih sati, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, dobilo je poziv Ministarstva za prijedlog svojeg člana. Adela Sočev ravnateljica je GD CK Koprivnica gotovo četiri godine i u svojem prvom mandatu je stekla iskustvo rada u organizaciji brojnih volonterskih aktivnosti, bila je voditelj projekta financiranog iz Europske unije ‘Socijalna košarica’, te je voditelj drugog projekta ‘Volimo volontiranje’, također financiranog iz sredstava EU, a u oba projekta promovira se volonterstvo. Prošla je brojne edukacije vezane uz volonterstvo, a sudjelovala je i u radnoj grupi Hrvatskog Crvenog križa pri izradi Strategije za razvoj volonterstva HCK.

U Nacionalni obor u ime braniteljskih udruga koji je ujedno i volonter GD CK Koprivnica imenovan je i Robert Vulić.

hck
hck

Comments are closed.

Skip to content