Tečajevi Prve pomoći

Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica ima 3 (tri) licencirana liječnika koji provode obuku iz Prve pomoći u našim prostorijama u ulici Braće Radića 7, Koprivnica, sa suvremenom opremom i nastavnim pomagalima. Svi programi osposobljavanja se sastoje od teorijskog i praktičnog dijela na kojem se provode vježbe pružanja prve pomoći. Osim tri spomenuta programa edukacije iz Prve pomoći, Gradsko društvo Crvenog križa u mogućnosti je provesti tečajeve i za ostale zainteresirane građane ili grupe, sukladno potrebama.


1.      
TEČAJEVI ZA VOZAČE Tečajevi Prve pomoći , kao sastavni dio osposobljavanja kandidata za vozače u auto-školama, provode se u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 105/04), Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače na motorni pogon iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 59/98), te ostalim važećim Pravilnicima.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći za vozače iznosi 450,00 kuna za program od 9 sati.

 

2.       OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA  Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći za slučaj nesreće i povrede na radu, provodi se sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14) i Pravilniku o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) kojim je utvrđen  broj osoba osposobljenih za prožanje prve pomoći na osobama ozlijeđenim na radu.

Nakon tečaja, Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, izdaje uvjerenje o osposobljenosti radnika za pružanje prve pomoći na radu.

Cijena tečaja za osposobljavanje kandidata za pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim na radu za 10 satni tečaj 350 kuna.

 

3.       OBNOVA ZNANJA –  Stečeno znanje i vještine pružanja prve pomoći s vremenom se gube. Stoga je obnova znanja nužna kako bi se održala kvaliteta znanja koja omogućava djelovanje u slučaju potrebe pružanja prve pomoći.

Cijena tečaja obnove znanja iz pružanja prve pomoći, u trajanju od 6 sati je 210 kuna.

                                                              

Dodatne informacije o tečajevima Prve pomoći: 048/642-193; 048/642-177 ili putem e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

 

www.hck-koprivnica.hr

NAPOMENA:

Svaki poslodavac je, sukladno  Zakonu o zaštiti na radu dužan organizirati i osigurati pružanje prve pomoći zaposlenicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi.  Poslodavac je dužan osigurati potreban broj zaposlenika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje kao i za pružanje prve pomoći te im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu. Cilj osposobljavanja radnika je samostalno i ovlašteno pružanje prve pomoći u slučaju ozljeda na radu dok će usvojeno znanje i stečene praktične vještine koristiti svakom pojedincu u životnim situacijama u kojima pravodobnim i pravilnim pružanjem prve pomoći može spasiti tuđi i svoj život. Na svakom radilištu i u radnim prostorijama u kojima istovremeno radi do 20 zaposlenika najmanje jedan od njih mora biti osposobljen i određen za pružanje prve pomoći te još po jedan na svakih daljnjih 50 zaposlenika. Osobama određenim za pružanje prve pomoći mora se staviti na raspolaganje potrebna oprema.

Novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne organizira i ne osigura pružanje prve pomoći i medicinske pomoći