Tečaj osposobljavanja KPR / AVD

Tečaj ‘Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD uređaja’

 Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica, temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/2013) i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010), a na temelju Javnih ovlasti iz čl.8, organizira osposobljavanje osoba za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora – KPR/AVD.

        –  cijena tečaja je 300 kuna po polazniku, trajanje 6 (šest) nastavnih sati, broj polaznika 6 (šest) po grupi

          – nakon tečaja polaže se pismena i prolazi praktična provjera znanja na temelju koje se izdaje Uvjerenje o osposobljavanju

          – tečaj provode liječnici s licencom

         –  za provođenje tečaja osigurani su AVD uređaj, lutka za oživljavanje, literatura i ostali potrebni materijal 

          – mjesto održavanja tečaja u prostorijama GD CK Koprivnica ili po dogovoru

Dodatne informacije o tečaju: 048/642-193; 048/642-177 ili putem e-mail: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

 

Odredbe iz Pravilnika

Program javno dostupne rane defibrilacije provodi se u cilju zdravstvene izobrazbe i prosvjećivanja šireg stanovništva i upoznavanja o važnosti rane defibrilacije, ranog obavještavanja županijskih zavoda za hitnu medicinu te provođenja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja (automatskog vanjskog defibrilatora) od osoba koje su za to osposobljene u slučaju da se srčani zastoj dogodi u okruženju gdje je postavljen AVD uređaj.

Temeljem Pravilnika o uvjetima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (NN 120/13 –  http://www.propisi.hr/print.php?id=12608), iz čl. 7, prije postavljanja AVD uređaja na utvrđeni prostor, vlasnik AVD uređaja obvezan je osigurati osposobljavanje radnika za provođenje osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja sukladno programu tečaja iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Obvezno osposobljavanje osoba za provođenje postupaka oživljavanja uz upotrebu AVD uređaja provodi se na temelju programa tečaja osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja koji je Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica pripremilo i ovlašteno je za provođenje.