Donatori 2016.

Gradsko društvo Crvenog križa najiskrenije zahvaljuje svim donatorima u 2016. godini

(abecednim redom)

Anonimni građani

Dario Seretin

Dječji Osmijeh, obrt za čuvanje djece

Dječji vrtić “Smješak”, Koprivnica

Dječji vrtić “Tratinčica”, Koprivnica

Dukat d.d.

Francuski krug Koprivnica

Gimnazija “Fran Galović”, Koprivnica

Grad Koprivnica

HSLS Koprivnica

Kaufland Koprivnica

Knjižnica “Fran Galović”, Koprivnica

Koprivnički poduzetnik d.o.o. (zaposlenici)

Koprivničko – križevačka županija (zaposlenici)

Marija Romcoroni

Nada Blažeković

Opća bolnica “Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica (zaposlenici)

OPG Čižmešija

OPG Popović

OPG Tomislav Tomiek

Osnovna škola “Antun Nemčić Gostovinski”, Koprivnica

Osnovna škola “Braća Radić”, Koprivnica

Osnovna škola “Đuro Ester”, Koprivnica

Osnovna škola Koprivniči Ivanec

Osnovna škola “Fran Kancelak”, Drnje

Područna škola “Josipa Generalića”, Hlebine

Područna škola Peteranec

Područna škola Kunovec

Područna škola Jagnjedovec

Područna škola Reka

Petra Požgaj

Podravka d.d.

SANA delikatese d.o.o.

Sloga podravska trgovina d.o.o. , Đurđevac

TOČKICA, Obrt za čuvanje djece

Trgovački centar Koprivnica

Turistička zajednica grada Koprivnice

Ugostiteljstvo Zrinski

Zajednica žena HDZ-a “Katarina Zrinski”, Koprivnica

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko- križevačke županije (zaposlenici)

Ženska inicijativa Podružnice HNS-a Koprivnica

Županijske ljekarne Koprivnica