Donatori 2010.

Gradsko društvo Crvenog križa najiskrenije zahvaljuje svim donatorima u 2010. godini.

(abecednim redom)
1. Auto centar „KRIVAK“, Koprivnica

2. BILO KALNIK – IPA d.d., Koprivnica

3. CROMA, Koprivnica

4. Dječji vrtić „Tratinčica“, Koprivnica

5. Dječji vrtić „Smiješak“, Koprivnica

6. Dječji vrtić Novigrad Podravski

7. HARTMAN, Koprivnica

8. HSLS, Koprivnica

9. Jasenka Lovrenčić, Koprivnica

10. Javna vatrogasna postrojba, Koprivnica

11. Javni bilježnik, Lj. Papac, Koprivnica

12. KAUFLAND, Koprivnica

13. K D knjigovodstveni servis, Koprivnica

14. KOMUNALAC, Koprivnica

15. Ljekarna mr.ph. N. Hmelina, Koprivnica

16. Odvjetnik F. Đurašin, Koprivnica

17. Odvjetnik Ž. Petrović, Koprivnica

18. Optika VAZDAR, Koprivnica

19. Ordinacija dr. N. Šindija, Koprivnica

20. Ordinacija dr. N. Šomodi, Koprivnica

21. PODRAVKA d.d. Koprivnica

22. PZC Cestogradnja, Koprivnica

23. RENOTEX, Koprivnica

24. Restoran „Zlatan i Marinela“, Koprivnica

25. Stomatološka ordinacija dr. Ivor Dugalija, Koprivnica

26. Stomatološka ordinacija dr. Zrinka Gerić, Koprivnica

27. Zajednica žena HDZ-a „Katarina Zrinski“, Koprivnica