Dobrovoljno darivanje krvi

slika 5Prva akcija dobrovoljnog davanja krvi  organizirana je 25. listopada 1953. godine u Sisku. Otada Hrvatski Crveni križ organizira i provodi akcije davanja krvi prema načelima dobrovoljnosti, anonimnosti, solidarnosti i besplatnosti. Nekoliko godina nakon tih prvih akcija u Sisku organizirano se započelo sa prikupljanjem krvi i na našem području. Već 1960. na inicijativu nekolicine aktivista koje predvodi Ljudevit Husnjak osnovano je Društvo DDK „Podravka“. Za njim slijede Elektraši, željezničari, Rasinjani, Đelekovčani, zaposlenici Renotexa i drugi. Da bi danas imali desetak općinskih, dvadesetak mjesnih gradskih i dvadesetak Društava u ustanovama, institucijama, školama, Veleučilištu i radnim sredinama. Već 1955.g. osnovan je i Kabinet za transfuziju u Općoj bolnici u Koprivnici, koji vrši prikupljanje i obradu krvi za potrebe liječenja bolesnika u našoj Bolnici sve do polovice 2008. kada novim Zakonom o izmjenama i dopunama osnovne mreže zdravstvene djelatnosti na naše akcije prikupljanja dragovoljno darivane krvi dolazi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba – koji i obrađuje prikupljenu krv i vraća je prema potrebama naše bolnice za liječenje potrebitih. Tijekom gotovo šest desetljeća prikupljanja krvi u okviru Crvenog križa prikupljeno je više od stotinu tisuća doza ove dragocjene tekućine. Sam razvoj davalaštva prošao je kroz nekoliko faza i sve karakterizira spremnost naših građana da nesebično darivaju sebe, tisuća volontera i aktivista koji pomažu u organizaciji ali i podrška i pomoć vodstva grada, općina i svih organizacija gdje organiziramo akcije. Sve to zajedništvo dovelo je do ovih rezultata koje sada imamo. Tako smo u 2015. prikupili 6074 doza i sa 10,66% na 100 stanovnika u samom smo vrhu po prikupljenim dozama krvi u Republici Hrvatskoj. Pored valorizacije davalaštva u svim sredinama ( slobodni dani, druženja, priznanja grada i dr.) i Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju je sankcionirao oslobađanje od participacije na zdravstvene usluge i to „dragovoljni darivatelji sa više od 35 darivanja – muški i više od 25 darivanja – žene, ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja usluga za korištenje zdravstvene zaštite, na način kako su i do sada koristili“ (NN 150/2008.) Krajem svake godine sa HZTM dogovaramo kalendar akcija a prijedlog Kalendara utvrđujemo sa predsjednicima Društava i organizatorima akcija u pojedinim sredinama. Desetak dana prije svake akcije još jednom utvrđujemo termine zajedno sa Zavodom u skladu sa potrebama Zavoda – odnosno Bolnica). Pri organizaciji akcija pored spomenutih veliku potporu i pomoć nam pružaju i tiskovni i elektronski mediji.

 

Broj prikupljenih doza :

2014. godina: 5.714

2015. godina: 6.074

2016. godina: 6.054

ZADACI NA PODRUČJU DDK

  • organizirati akcije prikupljanja dragovoljno darivane krvi na našem području prema Kalendaru akcija i planu potreba naše Bolnice, te pripremati zahvalni obrok za darivatelje,
  • animaciju građana naročito mladih za uključivanje u obitelj DDK u školama, općinama i radnim sredinama,
  • susreti i druženje darivatelja, podjela priznanja i predlaganje za priznanja Grada, Općina i državna odlikovanja,
  • vođenje sve potrebne evidencije o DDK i izvještavanje organizacija, institucija i javnosti o uspješnosti prikupljanja dragovoljno darivane krvi.

DOBROVOLJNI DARIVATELJI KRVI:

100 I VIŠE DARIVANJA MUŠKI I 75 I VIŠE DARIVANJA ŽENE

150 I VIŠE DARIVANJA – STJEPAN LONČAR 100 I VIŠE DARIVANJA – DR DRAGICA KRAMARIĆ 75 I VIŠE DARIVANJA –    IVANKA ŠČRBAK   125 I VIŠE DARIVANJA – MIRKO FOGL,  PETAR RAC, ZLATKO ŠESTAK, ZDRAVKO FAJT, MILAN VADLA, DARKO FAJDIĆ, STANISLAV FAJDIĆ, ZDRAVKO JAKUPEC, ZVONIMIR JAMBOR 100 I VIŠE DARIVANJA –   VJEKOSLAV BLATARIĆ, VLADIMIR PAVLIC, MILENKO CVITKOVIĆ, MARIJAN KORENJAK, IVEN NEMEC, JOSIP KUHAR, DRAGUTIN SOLDIĆ, STJEPAN ŠIJAK, JOSIP KIŠ, BOŽIDAR HUSNJAK, MARJAN KRSNIK, IVAN PROSENJAK, VELIMIR ROKIĆ, JOSIP ĐURINČIĆ, MIRKO TKALČIĆ, JOSIP HERCEG, ZLATKO JERTEC, ANTUN DRAKŠIĆ, VINKO PEPELKO, DRAŽEN BUHANEC, ZLATKO KIŠIČEK, JOSIP ŠPREM, JOSIP DOLENEC, JOSIP VAZDAR, IVICA MEHKEK, ŽELJKO BALAŠKO, IVAN ERNEČIĆ, JOSIP KRALJ, ŽELJKO IVAČIĆ, JOSIP BAUMAN, BRANKO DJURAŠEVIĆ, DRAGUTIN LANDEK, SLAVKO POTOČNJAK, JOSIP ŠPEHAR, IVAN MATOTA, RANKO ŠEGRC, MIJO KROLO, MARTIN STRMECKI, JOSIP GREGUREC, MARIJAN MRAZ, ZLATKO PRIŠČAN ANDROIĆ VINKO (UMRO), ZDRAVKO VIDAS (UMRO), LJUDEVIT HUSNJAK (UMRO), MILAN LIVADA (UMRO), JURAJ CESAR (UMRO), STANKO TURŠČAK (UMRO), VLADIMIR BESTEN (UMRO)

Stjepan Lončar

Stjepan Lončar

150 I VIŠE DARIVANJA
Dr. Dragica Kramarić

Dr. Dragica Kramarić

100 I VIŠE DARIVANJA
Mirko Fogl

Mirko Fogl

125 I VIŠE DARIVANJA
Stanislav Fajdić

Stanislav Fajdić

125 I VIŠE DARIVANJA
Petar Rac

Petar Rac

125 I VIŠE DARIVANJA
Zdravko Jakupec

Zdravko Jakupec

125 I VIŠE DARIVANJA
Zlatko Šestak

Zlatko Šestak

125 I VIŠE DARIVANJA
Zvonko Jambor

Zvonko Jambor

125 I VIŠE DARIVANJA
Zdravko Fajt

Zdravko Fajt

125 I VIŠE DARIVANJA
Milan Vadla

Milan Vadla

125 I VIŠE DARIVANJA
DARKO FAJDIĆ

DARKO FAJDIĆ

125 I VIŠE DARIVANJA
Vjekoslav Blatarić

Vjekoslav Blatarić

100 I VIŠE DARIVANJA
Dragutin Soldić

Dragutin Soldić

100 I VIŠE DARIVANJA
Velimir Rokić

Velimir Rokić

100 I VIŠE DARIVANJA
Vinko Pepelko

Vinko Pepelko

100 I VIŠE DARIVANJA
IVICA MEHKEK

IVICA MEHKEK

100 I VIŠE DARIVANJA
BRANKO DJURAŠEVIĆ

BRANKO DJURAŠEVIĆ

100 I VIŠE DARIVANJA
MIJO KROLO

MIJO KROLO

100 I VIŠE DARIVANJA
Vladimir Pavlic

Vladimir Pavlic

100 I VIŠE DARIVANJA
Stjepan Šijak

Stjepan Šijak

100 I VIŠE DARIVANJA
Josip Đurinčić

Josip Đurinčić

100 I VIŠE DARIVANJA
DRAŽEN BUHANEC

DRAŽEN BUHANEC

100 I VIŠE DAVANJA
ŽELJKO BALAŠKO

ŽELJKO BALAŠKO

100 I VIŠE DAVANJA
DRAGUTIN LANDEK

DRAGUTIN LANDEK

100 I VIŠE DAVANJA
MARTIN STRMECKI

MARTIN STRMECKI

100 I VIŠE DAVANJA
Milenko Cvitković

Milenko Cvitković

100 I VIŠE DARIVANJA
Josip Kiš

Josip Kiš

100 I VIŠE DARIVANJA
Mirko Tkalčić

Mirko Tkalčić

100 I VIŠE DARIVANJA
Zlatko Kišiček

Zlatko Kišiček

100 I VIŠE DARIVANJA
IVAN ERNEČIĆ

IVAN ERNEČIĆ

100 I VIŠE DARIVANJA
SLAVKO POTOČNJAK

SLAVKO POTOČNJAK

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP GREGUREC

JOSIP GREGUREC

100 I VIŠE DARIVANJA
Marijan Korenjak

Marijan Korenjak

100 I VIŠE DARIVANJA
Božidar Husnjak

Božidar Husnjak

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP HERCEG

JOSIP HERCEG

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP ŠPREM

JOSIP ŠPREM

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP KRALJ

JOSIP KRALJ

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP ŠPEHAR

JOSIP ŠPEHAR

100 I VIŠE DARIVANJA
MARIJAN MRAZ

MARIJAN MRAZ

100 I VIŠE DARIVANJA
Ivan Nemec

Ivan Nemec

100 I VIŠE DARIVANJA
Marjan Krsnik

Marjan Krsnik

100 I VIŠE DARIVANJA
Zlatko Jertec

Zlatko Jertec

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP DOLENEC

JOSIP DOLENEC

100 I VIŠE DARIVANJA
ŽELJKO IVAČIĆ

ŽELJKO IVAČIĆ

100 I VIŠE DARIVANJA
IVAN MATOTA

IVAN MATOTA

100 I VIŠE DARIVANJA
ZLATKO PRIŠČAN

ZLATKO PRIŠČAN

100 I VIŠE DARIVANJA
Josip Kuhar

Josip Kuhar

100 I VIŠE DARIVANJA
Ivan Prosenjak

Ivan Prosenjak

100 I VIŠE DARIVANJA
Antun Drakšić

Antun Drakšić

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP VAZDAR

JOSIP VAZDAR

100 I VIŠE DARIVANJA
JOSIP BAUMAN

JOSIP BAUMAN

100 I VIŠE DARIVANJA
RANKO ŠEGERC

RANKO ŠEGERC

100 I VIŠE DARIVANJA
Androić Vinko (umro)

Androić Vinko (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA
VLADIMIR BESTEN (UMRO)

VLADIMIR BESTEN (UMRO)

100 I VIŠE DARIVANJA
Zdravko Vidas (umro)

Zdravko Vidas (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA
Ljudevit Husnjak (umro)

Ljudevit Husnjak (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA
Milan Livada (umro)

Milan Livada (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA
Juraj Cesar (umro)

Juraj Cesar (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA
Stanko Turšćak (umro)

Stanko Turšćak (umro)

100 I VIŠE DARIVANJA