DCK Koprivničko-križevačke županije

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Službenikom za informiranje imenovana je Adela Sočev, dipl. politolog, ravnateljica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).  Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Društvu Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije:

–  poštom na adresu: B. Radića 7, 48 000 Koprivnica

–  putem telefona na broj: 048/642-193

–  na fax broj: 048/642-177

–  elektroničkom poštom na: hrvatski.crveni.kriz1@kc.t-com.hr

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije nalazi se u prilogu.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i način naplate naknade propisani su: Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014) od 24. siječnja 2014. godine. ( http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html ) od 24. siječnja 2014. godine.

ZAKONI

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

Zakon o udrugama

Pravilnik o načinima i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne (područne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa

Strategija 2020

Strategija uključivanja mladih

DOKUMENTI

Propisi Pristup informacijama

Obrazac 2 -Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 -Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 -Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Statut Društva Crvenog križa Koprivničko- križevačke županije

Godisnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infomacijama za 2015.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.

Godišnje izvješće Zakon PPI 2016.

SJEDNICE I DOKUMENTI

2015.

Plan rada za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Izvještaj Nadzornog odbora za 2015. godinu

Izvješće o radu za 2015. godinu

Skupština Dnevni red 15.12. 2015.

Poslovnik o radu Društva Crvenog križa Koprivničko- križevačke županije 15.12.2015.

2016.

Skupština Dnevni red 12.12.2016.

Poslovnik o radu Skupštine Društva Crvenog križa Koprivničko- križevačke županije 12.12.2016.

Skupština Dnevni red 14.06.2016.

Zapisnik sa četvrte Skupštine Društva Crvenog križa Koprivničko- križevačke županije 14.06.2016.

Izmjene i dopune financijskog plana 2016.

Program rada i financiranja 2017.

Financijski plan 2017. ŽCK -prihodi i rashodi

Financijski plan NPF 2017. ŽCK -leasing

Financijski plan NPF 2017. ŽCK -plan nabave

2017.

Skupština Dnevni red 15.02.2017.

Poslovnik o radu Skupštine DCK KC KŽ 15.02.2017.

Zapisnik sa sjednice DCK KC KŽ 12.12.2016

Odluka o izborima – izmjena i dopuna DCK KC KŽ 15.02.2017.

Izvješće o radu DCK KC KŽ za 2016. godinu

Financije – potvrda o preuzetom izvještaju FINA

Izvješće o financijskom poslovanju 2016- 1

Izvješće o financijskom poslovanju 2016- 2

Izvješće o financijskom poslovanju 2016 – 3

Izvještaj Nadzornog odbora DCK KC KŽ